Nærøysund Helsestasjon

Helsestasjonen er et gratis helsetilbud til alle barn og unge i alderen 0-20 år og deres foreldre. Målet er å fremme gode oppvekstsvilkår for barna og deres familier og forebygge sykdom og skade.

Her vil du møte helsesykepleiere, jordmødre, helsestasjonslege, fysioterapeut. Vi samarbeider med andre tjenester i kommunen.

Målet med helsestasjonsprogrammet er:

  • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
  • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
  • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
  • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
  • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
  • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov

Helsestasjonen har ikke som oppgave å behandle syke barn. Ved funn som gir mistanke om sykdom hos barnet, blir det vanligvis henvist videre til fastlege for nærmere undersøkelse og behandling. Blir barnet akutt sykt, må dere selv henvende dere til barnets fastlege eller til legevakten.

Her kan dere lese mer om de nasjonale retningslinjene for helsestasjonen og beskrivelse av alle konsultasjoner som er anbefalt fra helsedirektoratet.

 

Hvor finner du oss?

Nærøysund helsestasjon har tilhold på FriskHus på Kolvereid og Rørvik Helsesenter

 

 

Se oversikt over alle ansatte

 

Nyttige lenker og brosjyrer

Her finner du nyttig informasjon om ulike tema

 

 

 

Facebook

Instagram

Kontaktinformasjon

Nærøysund Helsestasjon
Hovednummer
Telefon 46 81 29 03

Adresse

Nærøysund Helsestasjon avdeling Kolvereid

FriskHus

Bjørkåsvegen 17, 7970 Kolvereid

 

Nærøysund Helsestasjon avdeling Rørvik

Rørvik Helsesenter

Storgata 19, 7900 Rørvik