Ergoterapi for barn og unge

  • Funksjonsvurdering, kartlegging og observasjon av barn og unges muligheter til å utføre daglige aktiviteter, og deltakelse i lek og aktivitet.
  • Veiledning og informasjon til barn/ unge, foreldre/ foresatte og andre samarbeidspartnere i forhold til trening, stimulering og tilrettelegging for utvikling, mestring og deltakelse i daglige aktiviteter i hjem, barnehage, skole og fritid.
  • Trening av ferdigheter gjennom lek, læring og daglige aktiviteter. Målet med treningen kan være funksjonell bruk av kroppen og ulike sanser gjennom lek, læring og sosial samhandling. Øve selvstendighet i personlig stell, påkledning og måltid.
  • Aktivitetstilpasning; legge til rette for balanse mellom aktivitet og hvile, utfordring og mestring, og finne alternative måter å utføre aktiviteter på.
  • Kartlegger og vurderer behov for hjelpemidler, bistår i søknadsprosessen, og gir opplæring og oppfølging.
  • Råd/ veiledning om tilrettelegging av bolig.

Kontaktinformasjon

Siri Grindvik
Ergoterapeut for barn og unge
E-post
Mobil 91 64 60 34