Når kan du påvirke en reguleringsplan?

En viktig del av arbeidet med reguleringsplanen er å få innspill fra innbyggerne. Du kan komme med innspill i to runder i planarbeidet: Når planarbeidet starter (ved varsel om oppstart) og når forslaget er utarbeidet (ved offentlig ettersyn). I begge rundene får naboer, grunneiere og relevante offentlige organer varsel om planarbeidet. Planarbeidet kunngjøres også i lokalaviser og på kommunens hjemmeside. 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Varsel om oppstart

Når noen skal lage en reguleringsplan, må de varsle om oppstart av planarbeidet til naboer og andre som blir berørt av planen. Du skal sende uttalelsen din direkte til den fagkyndige i denne runden. Fristen for å komme med innspill til planarbeidet er vanligvis fire uker.

Høring/offentlig ettersyn

Når vi har mottatt planforslaget, skal alle få mulighet til å komme med innspill til de. Nå inneholder planforslaget detaljerte beskrivelser, kart og bestemmelser og andre utredninger, og en tekst om hvordan vi vurderer planforslaget. Fristen for å komme med uttalelser i denne runden er minst seks uker. Du sender innspillet ditt til oss på post@naroysund.kommune.no  

Både kommunalavdeling teknisk og den som har laget planforslaget vurderer hvordan uttalelsene skal påvirke planforslaget. Forslagsstilleren oppdaterer planforslaget, og vi sender det til politisk behandling i kommunestyret