Forstå arealplan

Eiendommen din blir påvirket av planene kommunen har lagt for nærområdet ditt og hvilke planer som finnes for utbygging. 

Direktoratet for byggkvalitet har laget en veileder som beskriver forskjellen på de forskjellige plannivåene som er i en kommune. Du kan benyttes veilederen for å sette deg inn i hvordan plannivået fungerer. For å finne plan som gjelder for din egen eiendom kan du benytte kommunens innsynsløsning for planer. Den finner du her