Skjøte

Ved kjøp og salg, gave, forskudd på arv, overdragelser mellom ektefeller og samboere, og ved skilsmisse eller samlivsbrudd, kan du tinglyse eierskiftet ved å fylle ut et skjøte. Mer informasjon

Nærøysund kommune har ikke ansvar for å veilede i hvordan skjema skal fylles ut eller om skjemaet er korrekt utfylt.  Dette ansvaret ligger hos Statens kartverk.  Det er flere muligheter å få hjelp på:

  1. Skriftlig veiledning finner ved å trykke på knappen "Hjelp" som du finner på skjemasiden.
  2. Ring 32 11 80 00 (mellom 09.00-15.00).
  3. Send epost: tinglysning@kartverket.no.
  4. Chat (knappen finner du på skjemasiden).

Her kan du laste ned skjøte.

Kartverket Tinglysing
Postboks 600 Sentrum
3507 Hønefoss

Når skjøtet er ferdig utfylt må du sende det i to (2) eksemplarer til adressen over. Det betyr at du enten må ta en kopi av det ferdig utfylte skjøtet eller lage en avskrift ved å fylle ut to like skjemaer. Det ene eksemplaret blir arkivert hos Kartverket, og det andre blir sendt tilbake til deg når det er ferdig tinglyst. Gjelder eierskifte en ubebygd eiendom, må konsesjonsforholdet være avklart før skjøtet sendes inn. Les om konsesjon her