Naboliste

Skal du sette opp noe som krever at du søker om byggetillatelse fra kommunen, må du varsle naboene dine først. Her er en fremgangsmåte for å skaffe naboliste som du trenger for å gjennomføre varslingen. 

Skal du sette opp noe som er søknadspliktig, skal du vanligvis varsle naboen. Det er ikke nødvendig å sende nabovarsel når arbeidet i liten grad berører interessene til naboer og gjenboere. Det er ikke krav om nabovarsel for innvendige fysiske arbeider. Du kan også slippe å nabovarsle hvis du skal bygge på en eiendom hvor det er stor avstand til naboene, eller du skal sette opp en mindre bygning som naboen ikke kan se fra sin eiendom. Kommunen kan overprøve denne vurderingen.

Sendt forespørsel til kommunen. 

Ved å sende inn epost vil kommunen få din henvendelse om naboliste. Du må påregne ca. 3 arbeidsdager fra henvendelsen er sendt til du får sendt nabolisten. 

Sjekke selv.

Kartverket har en innsynsløsning som heter Se Eiendom. Dette er en innloggingsløsning der du kan logge deg inn ved bruk av bankID. Du vil da kunne få opp hjemmelshavere på din naboeiendom og på den måten vite hvem du skal varsel. 

Kontaktinformasjon

Byggesak
E-post
Mobil 95 99 33 00