Tilbygg eller påbygg

Finn ut om tiltaket du har planlagt krever søknad eller ikke.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Definisjon

  • Påbygg er en ny bygningsdel som plasseres på en eksisterende konstruksjon. En ekstra etasje eller ark er et typisk påbygg.
  • Tilbygg er en utvidelse av en bygnings grunnflate i én eller flere etasjer.

Krever ikke søknad

Dersom tilbygg er på inntil 15 m2, f.eks. balkong, veranda og lignende, åpent overbygget inngangsparti eller ved- og sykkelbod trenger du ikke søke. 

Veileder tilbygg uten å søke

Viktige forutsetninger

  • Tilbygg kan ikke inneholde rom for varig opphold, og kan heller ikke inneholde en egen selvstendig boenhet (leilighet).
  • Avstand fra nabogrensen må være minimum 4 meter
  • Tiltaket må ikke komme i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk som veglova og jernbanelovens bestemmelser.
  • Dersom du tilhører et boligsameie eller et borettslag, må styret godkjenne det du søker om.

Husk at du selv har ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke.