Bruksendring

Finn ut om tiltaket du har planlagt krever søknad eller ikke.

Definisjon

Bruksendring er når bruk, formål eller funksjon endres med tanke på den bruken som allerede er tillatt. Det skal tas hensyn til hva slags formål reguleringsplanen stiller opp, og det skal tas hensyn til omgivelser, som trafikk, åpningstider osv. 

Krever søknad

Du må alltid søke om bruksendring dersom bruken ikke er i samsvar med formålet bak tillatelsen. Husk at det stilles krav til bokvalitet.

Husk at du selv har ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke.

Søke selv

Dersom du skal ta i bruk bod eller vaskerom og endre til soverom, stue eller liknende (endre fra tilleggsdel til hoveddel) innenfor eksisterende leilighet eller branncelle. Dette forutsetter at du ikke utfører søknadspliktige tiltak i bærende konstruksjoner ved for eksempel å senke gulv i kjeller.

Søke med hjelp av fagfolk

I forbindelse med etablering av leilighet eller sekundærleilighet (ny boenhet, for eksempel til utleie). Du må også søke med ansvarlig foretak ved endring i bruk, for eksempel fra kontor til bolig eller fra bolig til forretning.

Kontaktinformasjon

Byggesak
E-post
Mobil 95 99 33 00