Hvordan søker du?

1. Skriv ut situasjonskart og tegn byggetiltaket inn på dette kartet. Husk å sette mål på tiltaket, samt avstand til grense og bebyggelse i nærheten.

2. Bestill naboliste hos kommunen.

3. Send ut nabovarsel basert på mottatt naboliste. Elektronisk skjema eller papirblankett nabovarsel finner du hos Direktoratet for Byggkvalitet. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.

4. Vent minst 2 uker for eventuelle nabomerknader, og send til kommunen:

  • Søknadsskjema (elektronisk eller papirblankett)
  • Gjenpart av nabovarsel
  • Eventuelle nabomerknader m/dine kommentarer
  • Eventuelt søknad om dispensasjon
  • Målsatt situasjonsplan i målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak), altså tiltaket ditt inntegnet på kartet du fikk fra kommunen.
  • Tegninger av tiltaket; plan, snitt og fasade i 1:100.

Se også artikkelen Sjekkliste før innsending av søknad.