Vurderer voksenagronom-utdannelse

Interessert i agronomutdannelse?
Det vurderes oppstart av voksenagronom på Val fra høsten 2021. Kurset er i samarbeid med Mære landbruksskole.


Det blir i utgangspunktet samlingsbasert undervisning. Det blir både teoretisk og praktisk undervisning. Til sammen gir kurset landbruksfagene på Vg2 og Vg3 naturbruk.

Nærmere informasjon om opplegget finnes her: https://web.trondelagfylke.no/mare-landbruksskole/Andre_utdanningstilbud/voksenopplaring-mare/
Opplegget rundt et eventuelt kurs på Val kan avvike fra planene på Mære.

Val vil med dette lufte interessen for et slikt tilbud og ber om at interesserte melder i fra om dette i løpet av oktober til Val på post@val.vgs.no eller telefon 74 38 90 00.
Kontaktpersoner er Svanhild Øpstad eller Kjartan Åsebø.