Voksenopplæringen samles på Kolvereid

Fra og med onsdag 1. juli blir all virksomhet til MAKS i Nærøysund– det vil si voksenopplæring og flyktningtjeneste samlet på Kolvereid. Alle henvendelser må dermed rettes til Kolvereid fra denne datoen.

Samlokaliseringen gjør at voksenopplæringen på Rørvik opphører og flytter sammen med tilsvarende tilbud på Kolvereid i mangfoldshuset som holder til på gamle Kolvereid skole. Dette skjer altså fra onsdag 1. juli.  

Etter den datoen må alle henvendelser, enten via telefon eller epost rettes til:

Avdelingsleder voksenopplæring Solveig Solstad, telefon 472 36 694

Epost: solveig.solstad@naroysund.kommune.no

Enhetsleder MAKS Monica Wannebo, telefon 41673862

Epost: monica.wannebo@naroysund.kommune.no