Vil vurdere mer vindkraft for å unngå framtidig energikrise i Nærøysund

 

Et enstemmig formannskap i Nærøysund går inn for ny utredning av Ytre Vikna vindpark, trinn 2.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

I tråd med vedtatt samfunnsplan, strategisk næringsplan og flere prosjekter jobber Nærøysund målrettet med å redusere kommunens klimaavtrykk, og er i dag helt i front innen sirkulærøkonomisk industriomstilling, spesielt innen blå sektor med tilhørende transport.

Et viktig verktøy i dette arbeidet er Kråkøya biopark og energihub, hvor det overordnede målet er å skape NorgesBlant annet i forbindelse med utvikling av Kråkøya biopark og energihub er behovet stort for mer fornybar energi.  første sirkulærøkonomiske og klimanøytrale næringsområde. Etablering av nasjonalt hydrogenknytepunkt for maritim transport og landbasert produksjon av laks, er alene anslått å skape om lag 150 nye arbeidsplasser. Disse etableringene øker behovet for fornybar energi utover det Nærøysunds bedrifter og samfunnet ellers allerede etterspør. Tall fra Tensio viser at regionens forbruk av elektrisitet har økt med 36 prosent de siste ti årene.

Et enstemmig formannskap har nå sagt ja til å innlede en prosess med NTE med mål om ny konsekvensutredning for Ytre Vikna vindpark, trinn 2. I vedtaket stiller formannskapet tydelige krav til prosessen:

  • Det stilles krav til at det i denne prosessen utarbeides en utbyggingsavtale som tydelig avklarer hva kommunen sitter igjen med av økonomisk kompensasjon og infrastruktur før samtykke gis. NTE dekker kommunens utgifter knyttet til juridisk bistand i forbindelse med avtaleprosessen.
  • En utbyggingsavtale vil først tre i kraft dersom konsekvensutredningsarbeidet leder fram til at NVE gir NTE ny konsesjon for Ytre Vikna vindpark, trinn 2.
  • Nærøysund kommune vil allerede nå gi tydelig signal på at kommunen forbeholder seg retten til å stanse prosessen også etter at samtykke er gitt, dersom kommunen finner at resultatet av konsekvensutredningsarbeidet ikke er vurdert å være i tråd med innbyggernes-, næringslivets- og kommunens interesser og planer.

Hele saksframlegget finner du her. Protokollen fra formannskapets behandling finner du her.

Den 1. september var formannskapet på befaring til både Hundhammerfjellet og Ytre Vikna 1. Formannskapet fikk samtidig informasjon om det pågående arbeidet med å kartlegge framtidig energibehov i Nærøysund.

 

Formannskapets medlemmer ble tidligere i høst informert om behovet for mer kraft i Nærøysund, samt planene for Ytre Vikna 2.0.