– Vi er klare for å motta flyktninger fra Ukraina

  

– Nærøysund kommune er klar til å hjelpe flyktninger fra Ukraina. Formannskapet i Nærøysund er tydelig på at vi må bidra til å hjelpe til ved den største flyktningkrisen i Europa etter andre verdenskrig, sier ordfører Amund Hellesø.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Nærøysund kommune er klar for å bidra med hjelp til ukrainere på flukt. Kommunen har lang og god erfaring med mottak og bosetting av flyktninger og vil legge til rette for at mennesker som har flyktet fra krigen i Ukraina kan få et hjem i Nærøysund.

– Vi har erfarne medarbeidere innen flyktningetjenestene og voksenopplæringen som er klare til å mottaOrdfører Amund Hellesø er klar for at Nærøysund skal kunne motta flyktninger fra Ukraina.  flyktningene. Også ellers i samfunnet merker vi varme og engasjement for å bidra for flyktningene, sier ordfører Amund Hellesø. Nærøysund kommune har allerede fått henvendelser fra flere innbyggere som ønsker å bidra med både husrom og utstyr til flyktninger.

– Det er gledelig at nærøysunderne viser omsorg og hjertevarme for ukrainere på flukt, sier Amund Hellesø. I forbindelse med formannskapets møte på tirsdag ble situasjonen tatt opp og det er full enighet blant de folkevalgte om at Nærøysund skal stille opp for ukrainerne.

 

MAKS er klar

Flyktningetjenesten og voksenopplæringen i Nærøysund er organisert i Mangfolds- og kvalifiseringssenteret (MAKS). Enhetsleder for MAKS Monica Wannebo sier at de er klar for å motta flyktninger fra Ukraina. Nærøysund kommune har fått henvendelse fra IMDi om kommunen har mulighet og kapasitet til å motta flyktninger. Det vil Nærøysund svare positivt på. Det jobbes nå med å finne løsninger blant annet rundt boliger for flyktninger som eventuelt kommer.

– Vi har noen boliger tilgjengelig, men dersom noen har boliger tilgjengelige flyktningene kan benytte kan de godt ta kontakt, sier Wannebo. MAKS kan også motta annet utstyr som klær og leker til fordeling til flyktninger som kommer.  

De som ønsker å bidra kan sende en epost til maks@naroysund.kommune.no eller kontakte Monica Wannebo eller Liv Margrethe Johnsen. 

 

De første er på plass

De første flyktningene fra Ukraina har allerede ankommet Nærøysund. Dette er seks personer som har en tilknytning til ukrainere som bor i kommunen fra før. Flyktningene ankom Nærøysund tidligere denne uken.

– Jeg har allerede vært og møtt dem. Vi er så heldige å ha lærere som snakker russisk på MAKS – det gjør at de som kommer kan fortelle oss om sine opplevelser på sitt eget morsmål, forteller Monica Wannebo. Hun legger til at de som har kommet er høyt utdannede personer, og at lokalt næringsliv gjerne kan forberede seg på at de kan motta godt utdannede ukrainere som arbeidstakere. MAKS vil legge til rette for norskopplæring og annen opplæring for de flyktningene som kommer.

 

Vis omtanke

I tillegg til at det nok vil komme flere flyktninger som allerede har venner og familie i Nærøysund vil det sannsynligvis også bosettes ukrainske flyktninger i kommunen etter anmodning fra IMDi i tiden framover.

– Det er viktig at vi tar imot de som kommer på en god måte. Samtidig må vi ta vare på og vise omtanke de ukrainere og russere som allerede bor her i Nærøysund. Vi har en god del russere bosatt her og de lider også under konflikten. Det er viktig å huske på at det er ikke den vanlige russer som står bak det som nå skjer i nabolandet, sier ordfører Amund Hellesø.

 

Mer informasjon på norsk og russisk finner du her

Kontaktinformasjon

Monica Wannebo
Avdelingsleder Heldøgns omsorg/NBBS Kolvereid Bokollektivet
E-post
Telefon 41 67 38 62