Vannmåler vi gi store besparelser

Klikk for stort bildeInstallering av vannmåler kan gi store besparelser på de kommunale avgiftene. (illustrasjonsbilde - målerne på bildet er ikke nødvendigvis av den typen som er godkjent i Nærøysund kommune) 

Mange innbyggere i Nærøysund opplevde at de kommunale avgiftene var økt betraktelig da fakturaen ble sendt ut nylig. I stor grad skyldes dette ny beregningsmåte for vann- og avløpsgebyrer. Det finnes derimot en måte å spare opptil flere tusen kroner på for innbyggerne – og det er å installere vannmåler.

Ved etableringen av Nærøysund kommune har det blitt noen endringer i både størrelsen på de kommunale gebyrene og på hvordan de beregnes. På de fleste områder så gjør ikke justeringene store utslag. På noen områder går det opp og på andre går de ned i forbindelse med harmoniseringen i ny kommune. Det som har gjort stort utslag i de kommunale avgiftene er ny måte å beregne vann- og avløpsavgifter. Fra og med i år så stipuleres vannforbruket ut fra boligens nøyaktige totale bruksareal. Det betyr for mange at stipuleringen er høyere enn tidligere og det medfører økte avgifter.

 

Skaff deg vannmåler

Det er derimot en enkel måte å få ned kostnadene på og det er å installere vannmåler. Med en vannmåler så betaler du bare for den vannmengden du bruker. For en stor del  av huseierne vil dette gi besparelser. Kostnadene med å installere vannmåler vil sannsynligvis bli tjent inn på kort tid.

En familie på fire i en normal enebolig bruker kanskje rundt 200 kubikkmeter med vann i året. Inkludert de faste avgiftene vil en slik familie betale vel 9500 kroner i året i vann- og avløpsavgift dersom de har installert vannmåler. Med dagens stipulerte satser så vil deres kostnader blir rundt 11 500 kroner. Med andre ord kan en slik familie spare rundt 2000 kroner i året. For enslige og par så vil besparelsen bli enda større per år på grunn av lavere totalt vannforbruk.

 

Send inn søknad først

Nærøysund kommune ønsker at flest mulig skal gå over på vannmåler og det er et krav om at alle nye boliger i kommunen skal ha installert vannmåler. For tidligere Nærøy kommune så gjaldt dette allerede fra 1. januar 2019.

For å installere vannmåler må du sende en søknad til kommunen. Den er ikke så omfattende, du må oppgi navn, adresse, gårds- og bruksnummer samt hvilken type bolig det gjelder. Det jobbes med å lage et skjema på kommunens hjemmeside for dette. Inntil videre holder det å sende en epost til post@naroysund.kommune.no.

Når søknaden er godkjent kan du kontakte rørlegger for å få denne til å montere vannmåler. Det er viktig at du forsikrer deg om at den vannmåleren som monteres er av typen som er godkjent av Nærøysund kommune. Etter at rørlegger kvitterer ut at vannmåler er montert så vil dine kommunale avgifter beregnes etter de målingene som gjøres av vannmåleren. Foreløpig må disse sendes inn av huseier, men målerne som installeres skal være klargjort for automatisk registrering.

Det presiseres at huseierne selv må kjøpe vannmåler, kommunen leier ikke ut vannmåler slik det ble gjort tidligere.

 

Få har vannmåler

Det er i dag forholdsvis få private huseiere i kommunen som har vannmåler. Foreløpig er det mest vanlig innen næringslivet. Både vanngebyrene og avløpsgebyrene beregnes ut fra den mengden vann som går gjennom måleren. Prisen per kubikkmeter vann er i inneværende år på 16,30 kroner for vann inn og 17,50 kroner for avløp. I tillegg kommer faste avgifter som er på 1500 kroner for vann og 1250 kroner for avløp. De faste avgiftene er lik for alle typer bygg.

Dersom du ikke installerer vannmåler vil altså vanngebyret være basert på størrelsen som boligen din er registrert med i matrikkelen. Dette er den samme som eiendomsskatten beregnes ut fra. Mener du at den er feil så må du ta kontakt med kommunen. Det er viktig å huske på at for eksempel garasje som er sammenbygd med bolig vil regnes med. Det er den totale flaten på bygget som er grunnlag for arealberegningen.

Det er minnes også på at i tidligere Nærøy kommune så ble de kommunale avgiftene krevd inn tre ganger i året. I Nærøysund så skjer dette fire ganger i året, slik gamle Vikna har praktisert det.

 

Les mer om vann og avløp, inkludert gebyrer her:

https://www.naroysund.kommune.no/tjenester/vann-avlop-renovasjon-natur-klima-og-miljo/vann-og-avlop/

 

Les informasjon fra Teknisk her: 

https://www.naroysund.kommune.no/nyheter/vann-og-avlopsgebyr-for-naroysund-kommune.15085.aspx