Tilbyr ungdom sommerjobb i skogen

Nytt prosjekt kaller på lokale ungdommer til sommerjobb i skogen: – Stort potensiale for arbeidsplasser. Søknadsfristen er utvidet til 1. april. 

Ungdommer som deltok på JOB:U i 2023. Her kurses de i sikker gjennomføring av ungskogpleie. Foto: Erlend Grande, Skogselskapet i Trøndelag

Det nyoppstartede prosjektet i Nærøysund kommune legger til rette for lokale ungdommer som ønsker en meningsfull sommerjobb ute i skogen. Prosjektet har navnet JOB:U der målet er å rekruttere trønderske ungdommer til skogbruket, en næring som trenger mer lokal arbeidskraft. 

– Vi er veldig glade for å kunne tilby ungdom en sommerjobb der de får prøve seg i praktisk og fysisk arbeid ute i skogen» sier Egil Solstad, rådgiver landbruk i Nærøysund kommune. «Sommerjobben dreier seg i all hovedsak om ungskogpleie. Det vil si å gå inn ungskogen med en ryddesag og fristille trærne som skal bli fremtidsskogen. 

– Vi håper å få til en gjeng med fire ungdommene skal jobbe sammen som et lag, der de vil få tett oppfølging av en rutinert arbeidsleder, fortsetter Solstad. 

Egil Solstad

 

Det er Skogselskapet i Trøndelag som har initiativet og ansvaret for organiseringen av JOB:U, der det i alt satses mot syv trønderske kommuner i 2024. 

– Ungskogpleiebehovet er stort. Ifølge Statsforvalteren i Trøndelag sine tall har kun 30 prosent av ungskogpleiebehovet blitt dekket de siste 5 årene. Her er det et stort potensiale for arbeidsplasser til lokale ungdommer i hele fylket, sier Erlend Grande, prosjektleder for JOB:U Trøndelag. Hvorfor en så liten andel av behovet blir gjennomført har ikke Grande svaret på, men tilgjengeligheten på arbeidskraft kan være en av faktorene. 

Skogselskapet gjennomførte JOB:U som et pilotprosjekt i tre trønderske kommuner i fjor, der i sum 110 ungdommer søkte på sommerjobbene. JOB:U som sommerjobbtilbud ble en så stor suksess at de nå har lyst ut nye sommerjobbstillinger for 2024. 

– Skogbruket trenger lokal arbeidskraft både i dag og i mange år fremover. Med nytt bachelorstudiet i skogfag på Nord Universitet Steinkjer fra høsten 2025 skal vi utdanne flere trøndere til skogfaget. Jeg håper å se flere med praktisk bakgrunn fra JOB:U i den nye utdanningen på Steinkjer, avslutter Grande. 

Erlend Grande i Skogselskapet i Trøndelag, prosjektleder for JOB:U Trøndelag. Foto: Jonas Skjermstad Rønning, Trønder Avisa

 

Les mer om JOB:U prosjektet og søk på stillingen via Skogselskapets hjemmeside:

https://skogselskapet.no/skogen-kaller-pa-trondersk-ungdom/

https://skogselskapet.no/ansatt/jobu/