Starter selvhjelpsgrupper for personer med alkoholproblem

To damer og en mann oppstilt foran bilde av sommerfugl - Klikk for stort bildeDe psykiatriske sykepleierne Mette Øvergård og Ruth Mogstad-Arnesen og erfaringskontakt Arve Hanssen skal sette i gang selvhjelpskurs for personer med alkoholavhengighet i Nærøysund.

Mandag 23. januar starter den første selvhjelpsgruppen for personer med alkoholproblemer i Nærøysund. Dette skal bli en samlingsplass der nærøysundere som har utfordring med alkoholbruk kan samles for å dele erfaringer og gi hverandre håp for framtiden i trygge omgivelser.

Det har vært etterspurt et ettervernstilbud for personer med rusproblemer i Nærøysund. Nå har Nærøysund kommune besluttet å starte opp selvhjelpsgrupper for de som har en alkoholavhengighet.

– Mandag 23. januar starter vi opp med den første gruppen. Dette skal være en samlingsplass for personer som har et alkoholproblem. Hvor de kan snakke med hverandre og se av de ikke er alene om avhengigheten, sier psykiatrisk sykepleier Mette Øvergård som er en av de som er med på å dra i gang tilbudet.

 

De åtte som blir med på første samlingsgruppe er invitert inn blant de som rus- og psykiatritjenesten i Nærøysund har kjennskap til fra før.

– Ved interesse vil vi sette i gang flere grupper, forteller erfaringskontakt Arve Hanssen. Interesserte som vil være med eller ha mer informasjon kan kontakte ham på telefon 902 72 588. Alle som føler at de er i målgruppen er velkommen til å melde sin interesse. Flere av de som er med har gjennomgått behandlingstilbud tidligere. Samtidig er det viktig å bli fulgt opp etter at behandlingen er over.

– Vi har uttalelser fra personer som har deltatt på slikt tilbud andre steder at 10 prosent av arbeidet med å komme seg ut av avhengighet skjer gjennom behandling – 90 prosent skjer i etterkant, sier psykiatrisk sykepleier Ruth Mogstad-Arnesen. Ordningen med selvhjelpskurs er godt utprøvd mange steder tidligere.

 

Fagpersonene fra Rus- og psykiatri i Nærøysund skal være med og sette i gang gruppene, men i stor grad skal deltakerne være selvhjelpen og hjelpe hverandre gjennom treffene. I første omgang blir det samling hver andre uke på et nøytralt sted.

– Deltakerne skal ikke bare snakke om rusavhengighet, men også om andre ting for å løfte hverandre opp og finne løsninger, sier Mette Øvergård. Veien på samlingene blir til litt etter hvert og deltakerne skal kunne bidra til å forme treffene. Noen av treffene vil også legges ut i friluft. Det vil bli tilbudt skyss for de som har behov for dette til samlingene.

 

– Jeg er veldig glad for at vi har fått i gang et slikt tilbud i Nærøysund. Dette er i tråd med kommunens temaplan for hjemmebaserte tjenester der det vises til at Rus og psykisk helse skal sette i gang selvhjelpsgrupper. Dette har vært etterspurt av brukerne og vil bli et godt tilbud, sier enhetsleder for Rus og psykisk helse i Nærøysund Solrunn Urdshals.