Spår en god framtid for Nærøysund

Nærøysund kommune presenteres som en av kommunene i Norge med best framtidsutsikt i denne ukens utgave av Kommunal Rapport. (Faksimilie)  

I forrige uke la Kommunal Rapport fram sitt Framtidsbarometer. Nærøysund plasserte seg på en tredjeplass blant landets 356 kommuner. I denne ukens utgave presenteres de lyse utsiktene for kommunen over to sider i ukeavisa som setter fokus på kommunal virksomhet her landet.

 

Bare Hemsedal og Bærum har lysere framtidsutsikter enn Nærøysund dersom en skal gå etter Kommunal Rapports framtidsbarometer. Barometeret prøver å identifisere hvilke kommuner som har høyest og lavest risiko i løpet av kommende fireårsperioden. Dette bedømmes ut fra 22 ulike indikatorer innen emnene folketall, økonomi og sysselsetting/næringsliv som sammen kan gi et bilde av om kommunen har en høy eller lav risiko hvis det skulle bli brå endringer i økonomien eller samfunnet ellers. Nærøysund er den eneste kommunen nord for Viken som har en plass blant de 15 på topp på framtidsbarometeret.  I sektoren for folketall får Nærøysund beste plassering. Vi får en niendeplass for sysselsetting, og Havner på 36. plass i sektoren økonomi.

I denne ukens utgave av Kommunal Rapport blir Nærøysund trukket fram som en kommune med lys framtid. Over to sider presenteres kommunen og mulighetene som er her. Det pekes i hovedsak på at den lokale havbruksnæringen som tar samfunnsansvar som er en av faktorene til den gode plasseringen på framtidsbarometeret. Kommunen og det lokale næringslivet har et felles mål om å tiltrekke seg folk med god kompetanse. Derfor er det også ønskelig med samarbeid. Det fokuseres i saken blant annet på investeringer i nye idrettshaller som bidrar til gode tilbud til innbyggerne, og at kommunen har fått bidrag fra SinkabergHansen til å realisere dette.

Ordfører Amund Hellesø, som er intervjuet i artikkelen peker også på at det øvrige næringslivet i Nærøysund er viktig i utviklingen av den nye kommunen.

– Havbruksnæringen er svært viktig, men vi har også et rikt merkantilt næringsliv. Det er fantastisk å ha et lokalt næringsliv som bidrar på denne måten, og det sørger for at vi gi innbyggerne gode tjenester. Jeg er overbevist om at Nærøysund går en lys framtid i møte, sier Hellesø til Kommunal Rapport.