Søk om tilskudd til bedriftsintern opplæring fra BIO Trøndelag

Bedriftsintern opplæring (BIO) er en støtteordning som kan gi tilskudd til kompetanseutvikling for små og store bedrifter som trenger å omstille seg eller utvikle bedriften for videre vekst og markedstilpasning. I 2021 vil søknader fra bedrifter som er særlig rammet av koronasituasjonen prioriteres. Ordningen administreres av Trøndelag fylkeskommune.

Denne ordningen er relevant for både enkeltpersonsforetak, små og store bedrifter som opplever at de har behov for kompetanseheving for å utvikle seg videre. Dette kan være knyttet til digital kompetanse eller bedre markedsforståelse, men også andre kompetansetiltak støttes.

På hjemmesiden til fylkeskommunen finnes eksempler på bedrifter som har fått slik støtte og en oversikt over alle som har mottatt støtte i 2020 og så langt i 2021. Der vil dere se at det er mange forskjellige kompetansetiltak som har mottatt støtte. 

Søknaden skal sendes inn via portalen regionalforvaltning.no. Les mer om ordningen og informasjon om søknaden inne på fylkeskommunens hjemmesider HER

Fylkeskommunen har et team med flere saksbehandlere som veileder og som behandler søknader underveis, men trenger dere hjelp fra kommunen er det også bare å ta kontakt med oss for veiledning og gode råd.

Kontaktinfo

Camilla Vågan
Strategi- og samfunnssjef
E-post
Telefon 971 58 250