Snart flere fagutdannede renholdere

Nærøysund har allerede en del renholdere med fagbrev. Det siste halvåret har ytterligere 13 ansatte i renholdsavdelingen i Nærøysund hatt ukentlige samlinger med mål om å gå opp til fagprøve. Nå venter en del av dem på resultatet av eksamen som kan bidra til at de blir fagarbeidere.

Lærer og avdelingsleder Grete Løeng, Elin Skjærvær, Tone Ingvild Nubdal, Milda Mateiča, Wenche Edvardsen, Stine Sjåstad Johansen og lærer Trine Engstad gleder seg over at teoribiten av fagbrevutdanningen for renholder er over. Disse var med på avslutningsmarkeringen 5. juni, i tillegg har åtte andre renholdere gjennomført opplæringen.

 

 Som arbeidsgiver er Nærøysund kommune opptatt av å gi sine ansatte mulighet til kompetanseheving og styrking i sine fag. I vinter og vår har ansatte i renholdstjenesten hatt mulighet til å være med på samlinger for å kunne gå opp til fagprøve i sitt fag. 13 av medarbeiderne har vært med på hele opplegget, og av disse har sju nå nylig tatt teorieksamen. Nå venter de spent på resultatet av denne. Dersom de står på teorieksamen så venter praksis prøve. Den går over tre dager hvor sensor følger dem både i planlegging, gjennomføring og evaluering av en oppgave. Når den er bestått kan de kalle seg fagarbeidere innen renhold.

 

Selv om alle som har tatt utdanningen nå har lang erfaring fra renholdsarbeid har samlingen vært en øyeåpner for dem.

– Vi har lært mye om blant annet ergonomi, HMS, renholdsplaner, arbeidsplaner og andre ting som vi ikke har tenkt så mye over før, forteller kursdeltakerne. De har hatt samlinger på Ytre Namdal videregående skole tre timer hver onsdag siden januar. Sist onsdag var en del av dem samlet for å markere avslutningen på utdanningen.

– Det har vært en fin gjeng som har diskutert og hatt fine samtaler om faget, forteller Grete Løeng. Hun her avdelingsleder for renhold og har også vært kursleder sammen med Trine Lise Engstad.

 

Renholdstjenesten er en svært viktig brikke i det kommunale systemet. For tiden jobber det 44 personer innen renhold i Nærøysund. De sørger for at alle kommunale bygg, samt kirkene og ambulansestasjonen holdes rene slik at de kan brukes for kommunens tjenester.

– Er ikke vi der og holder rent må byggene stenges, så det er en viktig jobb, sier Grete Løeng.

Renholdsavdelingen er dessuten en internasjonal avdeling, som for tiden har ansatte fra sju ulike land. Tre av de som gikk opp til fagprøveeksamen nå har utenlandsk bakgrunn.

 

De ansatte trives godt i jobben sin. I dag jobber alle dagtid, med start klokka 6.00, så er de ferdig klokka 14.00.

– Det gjør at vi får god tid på ettermiddagene, forteller renholderne, som vanligvis sirkulerer og jobber på ulike bygg. De fleste jobber også i team med andre. Samtidig har deltakerne på kurset nå blitt bedre kjent med kollegaer som de ikke har kjent før. Det har også medført at de har kunnet utveksle forskjellig erfaring på samlingene.