Skoler og barnehage stengt fram til 13. april

Som følge av myndighetenes vedtak vil alle skolene og barnehagene i Nærøysund kommune fortsatt holde stengt. Inntil videre gjelder det til 13. april. 

For mer informasjon se på Utdanningsdirektoratets nettsider: 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

 

 

Se også Nærøysund kommunes temasider om situasjonen med fokus på barn og unge: 

https://www.naroysund.kommune.no/koronaviruset/barn-og-unge/