Samler MAKS på Mangfoldshuset

MAKS Nærøysund skal samles på Mangfoldshuset på Kolvereid. Mangfoldshuset er lokalisert på gamle Kolvereid skole. 

Både administrasjonsutvalg, formannskap og kommunestyre i Nærøysund er enige i at all virksomhet til voksenopplæringen og innvandringstjenesten i Nærøysund også kalt MAKS skal samles på ett sted. Og dette blir på Mangfoldshuset på Kolvereid.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

 

MAKS står for Mangfold- og kvalifiseringssenteret og omfatter i dag voksenopplæring og innvandringstjenesten med tilhold både på Rørvik og Kolvereid. De siste årene har det vært en nedgang i antallet elever på voksenopplæringen og færre brukere av innvandringstjenesten som følge av færre bosatte flyktninger. Det har blitt nødvendig å redusere tilbudet.

I stedet for å kutte bemanning på begge tjenestestedene og dermed få et svakere tilbud har forslaget fra kommunedirektøren vært å samle all virksomhet innen MAKS på et tjenestested og dermed opprettholde en god tjeneste, selv om antallet ansatte i avdelingen blir redusert.

Kommunedirektøren gikk etter mange avveininger inn for at MAKS skulle legges til Kolvereid. I stor grad så stilte avdelingene likt med tanke på hvor det var best egnet til samlokalisering.

Tirsdag denne uka ble saken behandlet i både administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret i Nærøysund.

De fleste var enig om at slik situasjonen er så er det beste å samle MAKS på ett tjenestested. Mot en stemme ble det vedtatt at MAKS skal samles på Kolvereid.

Dette vil skje fra skolestart til høsten.