Rekordmange elever – men fortsatt plass for flere

Dans er et nytt tilbud på Nærøysund kulturskole fra inneværende skoleår. Dette har bidratt til elevveksten i kulturskolen 

Nærøysund kulturskole har i hatt en elevøkning på 76 prosent siden forrige skoleår. Det er størst økning i landet. Undervisningstilbudet er samtidig bredere enn noensinne, og her får barn og unge i Nærøysund med seg noe de kan ha glede av hele livet. Selv med rekordmange elever er det åpnet for at enda flere kan bli en del av kulturskolen – uten at det koster altfor mye.

– Vi i kulturskolen skaper kreative barn. I kulturskolen lærer man noe man kan ha nytte av hele livet, enten som en positiv hobby eller noe nevenyttig og skapende evner til framtidig arbeidsliv, sier kulturskolerektor Brynjulf Flasnes. Han gleder seg over stor økning i elevmassen. Faktisk viser en oversikt fra Utdanningsdirektoratet at Nærøysund har den største prosentvise økningen i hele landet blant store kommunene som fra før hadde mer enn 100 elever.

– Den første stortingsmeldingen for kultur med barn og unge kom våren 2021. Kultur er styrket i ny Rammeplan for SFO. Her i Nærøysund har politikerne videreført Kulturtimen som et gratis tilbud til alle i 1.-3.klasse. Politikerne vil at kulturskolen skal utvikle seg og være et tilbud til alle. De vedtok også å styrke handlingsrommet til kulturskolen med 200 000 kroner ekstra i årets budsjett. Derfor har vi opprettet et større mangfold av valgmuligheter. Vi opplever også økt tillit med at lokale kulturkrefter donerer instrumenter og læreverk/litteratur og at lokalt næringsliv gir flott støtte, sier en fornøyd kulturskolerektor.

 

Variert

Fra og med dette skoleåret har Nærøysund kulturskole styrket sitt undervisningstilbud. Dette gjør at kulturskolen nå har et bredt tilbud for kommunens yngste innbyggere. Blant annet er det opprettet et nytt tilbud innen dans, som har vært veldig populært. Svært populært har også tilbudet med matkunst blitt.

Kulturskolen har dessuten et utvidet tilbud innen drama, samt at det er opprettet et nytt fag rundt lyd, lys og scene. Det sistnevnte er for elever fra 8. til 10. klasse. Her får elevene opplæring i lyd og lys, samt at de kan bidra på arrangement både i kulturskolens regi og ellers.

Samtidig som det er mange nye tilbud i år er det også god interesse for sang, musikk og kunst som har vært et tilbud i flere år.

 

Rimelig

– Vi har mange elever i år, samtidig har vi plass til flere. Vi har en rekke dyktige ansatte som spiller på flere strenger, som har mangfoldige kvaliteter og som brenner for å lære bort dette til barna. Kulturskolen har løpende opptak av elever og der vi har ledig kapasitet vil vi ta inn nye elever gjennom skoleåret, forteller rektoren.

Nærøysund kulturskole har et desentralisert tilbud. Det gjør at mange tilbud tilbys ved den lokale skolen. Nærøysund har også en av de kulturskolene i Trøndelag med lavest egenbetalingssats.

– Det er også mulig å søke om å få dekket kostnadene til kulturskolen gjennom Fritidskortet i Nærøysund, sier rektor Brynjulf Flasnes, og legger til at kulturskolen dessuten har søskenmoderasjon og flerfagsrabatt.

Se mer om kulturskolen her

 

Kunst er et et av tilbudene i kulturskolen hvor unge nærøysundere får utfolde seg kreativt.