På 30 år har Oddvars skisse blitt et håndfast og grønt framtidsløfte

Feiret milepæl for den grønne industrisatsingen på Kråkøya. Foran adm.dir. Inge Forseth i NTE Energi og havnepioner Oddvar Bakke. Bak fra venstre daglig leder Lars Fr. Mørch i Namdalskysten næringsforening, styreleder Roald Dolmen i Salmonor, ordfører Amund Hellesø, adm.dir Paul Ingvar Dekkerhus i MOEN Verft og havnedirektør Asle Andersen.  

Et av fem nasjonale hydrogenknutepunkter for maritim transport legges til Kråkøya. Enova investerer 125,7 millioner kroner i satsingen.

Nærøysund-ordfører Amund bød denne uka på marsipankake for å feire Enovas tildeling av formidable 125,7 millioner kroner til nasjonalt hydrogenknutepunkt for maritim transport på Kråkøya. Hydrogenfabrikken som kan stå ferdig i 2025, skal bygges av NTE Energi og H2 Marine på sørenden av Kråkøya kysthavn.

 

Delte første kakestykket

Administrerende direktør i NTE Energi, Inge Forseth, valgte å dele det første kakestykket med Oddvar Bakke. Den nå pensjonerte havneutvikleren fra Rørvik, tegnet den første skissen til det gryende industrieventyret i Nærøysund allerede tidlig på 1990-tallet.

Denne skissen laget Oddvar Bakke på 90-tallet og nå er flere av ideene kommet på plass eller nærmer seg realisering.  – Kråkøya har gradvis utviklet seg og er blitt mer modent. Enova-tildelingen viser hvor viktig det er å tenke langsiktig, og at noen tør å tenke de store, visjonære tankene. Støtten betyr at NTE Energi og H2 Marine sammen med det framoverlente lokale partnerskapet nå kan gjøre Kråkøya, Nærøysund og Trøndelag verdensledende på grønn skipsfart og klimavennlig industri. Dette prosjektet passer inn i framtidsløftet vårt, sier Forseth.

Ordfører Amund Hellesø peker på Kråkøyas offensive posisjon i den nasjonale satsingen på hydrogen til maritim sektor, er muliggjort gjennom kloke valg og modige beslutninger fra både offentlige og private aktører. Flere av dem var møtt fram i Samfunnshuset på Rørvik for å feire millionstøtten.

 

Godt håndverk, modige beslutninger

–  Først og fremst må jeg takke Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS, spesielt Oddvar Bakke som lanserte sine ville idéer for en eierkommune uten penger på bok for mer enn 30 år siden. Siden har tidligere og nåværende havnedirektør gjort fantastisk godt håndverk og skapt nødvendige allianser og partnerskap både i og utenfor kommunen. Uten dette, hadde det vært umulig for staten å investere skattepenger i hydrogenprosjekter både på Kråkøya i Nærøysund og på Hitra, sier Hellesø.

– Siden den første skissen for mer enn 30 år siden, har intensjonen vært å få til aktivitet og verdiskaping på Kråkøya. At et av fem nasjonale hydrogenknutepunkter for skipsfarten nå blir lagt til Kråkøya, er som å få julekvelden og nyttårsaften på én gang, sier Oddvar Bakke.

 

Roser lokalt næringsliv

Ordfører Hellesø mener samtidig at et framoverlent, risikovillig lokalt næringsliv med evne og vilje til å investere i grønn teknologi har vært avgjørende for valget av nasjonalt hydrogenknutepunkt på Kråkøya.

– Salmonors beslutning om å bygge verdens første hydrogendrevne havbruksfartøy hos MOEN Verft på Kolvereid, har vært avgjørende. I det øyeblikket byggekontrakten ble signert, forpliktet det også NTE Energi og H2 Marine til å bygge et pilotanlegg for lokal produksjon av grønt hydrogen. I samme øyeblikk ble Nærøysund verdensledende på bruk av hydrogen i maritim sektor. Det gjorde det umulig å utelate Kråkøya som et av de nasjonale hydrogenknutepunktene, sier Hellesø. Han peker også på det brede samarbeidet med kompetansemiljøer som blant annet Renergy, og legger til:

– Nå starten den virkelige jobben. Men med det brede, tillitsfulle samarbeidet vi har utviklet siden Oddvar tegnet sin skisse for 30 år siden, er jeg trygg på at vi vil vise hvor riktig det var av Enova å investere 125,7 millioner kroner i det som skal bli en del av verdens grønneste industriområde på Kråkøya.

 

Administrerende direktør i NTE Energi, Inge Forseth og Oddvar Bakke fikk æren av å sprette kaka som markerte at hydrogenprosjektet på Kråkøya har fått 125,7 millioner kroner i støtte fra Enova.