Oppstart av arbeid for nytt høydebasseng

På oppdrag for Nærøysund kommune starter nå Paulsen Maskin AS med bygging av ny veg og ledningsnett opp til tomt for nytt høydebasseng på Vardfjellet – Marøya. De vil starte med sprengningsarbeid i tomteområdet nært toppen av fjellet muligens allerede i morgen, tirsdag 27. april.

Det er en merket tursti opp til mobilmasten som står på toppen av dette fjellet og Nærøysund kommune oppfordrer turgåere til å ta hensyn til pågående arbeid.

Det vil bli satt opp gjerder med skilting av anleggsområdet på turstien.

Skissen viser den planlagte traseen opp til høydebassenget.

 

Klikk for stort bilde