Nytt demensvennlig kortilbud på Rørvik aktivitetshus

Aktivitetsleder Tone Iren Nygård er sammen med Stian Kojen og Lars Rune Sporildnes fra Nærøysund kulturskole er klar for å starte opp et nytt tilbud med demensvennlig kor på Rørvik aktivitetssenter fra 19. september.

Nærøysund kommune hadde suksess med samarbeidsprosjektet for å få til demensvennlig kor på Kolvereid i vår. Nå utvides samarbeidet til etablering av et nytt kor på Rørvik, med oppstart tirsdag 19.september klokken 11.00 på Aktivitetshuset.

NRK-serien «Demenskoret» ble en stor suksess og fikk oppmerksomhet over hele landet. Den viste at musikk kan virke positivt for personer med demens. En ny sesong av serien starter i januar 2024. Programmet førte til at flere kommuner startet opp av sangtilbud for denne målgruppen. I Nærøysund fikk de startet et kor på Kolvereid i april og de hadde en flott forestilling for familie og venner før sommeren. De gode erfaringene herifra gjør at det i september starter opp kor også på Rørvik.

 

I Nærøysund kommune står samskapning som et av hovedtemaene i samfunnsplanen, og

Helse og velferd ønsker i samarbeid med kulturskolen og Nasjonalforeningen Nærøysund demensforening å starte opp nok et tilbud med demensvennlig kor.

 

Planlagt oppstart for koret på Rørvik er tirsdag 19.september klokken 11.00-12.00 ved Aktivitetshuset. I tillegg til synging er kaffeseansen etterpå en selvfølgelighet for både det sosiale og for å smøre stemmebåndene. Det skal i første omgang være ukentlige øvelser fram mot avslutningsforestilling før jul. Prosjektet har fått midler fra Regionalforvaltning og Sparebank1 SMN sitt samfunnsutbytte, hvor det begrunnes at aktiviteten spiller en viktig rolle i forvaltningen av de verdier som er skapt i og for lokalsamfunnet. Andre foreninger er også positive til etableringen av koret, og vurderer å bidra økonomisk. 

 

Kulturskolen stiller med dirigent og pianoakkompagnement til korøvelsene gjennom Lars Rune Sporildnes som har mastergrad i sang og ensembleledelse og Stian Kojen som er pianolærer og akkompagnatør.

 

Ansatte ved Helseetaten er sammen med koret og ivaretar sangerne sammen med Nærøysund Demensforening. Det blir ordnet med navnelapper til alle som deltar, både sangere, instruktører og hjelpere. Frivillige bistår med kaffe og ordning av øvingslokale. Hukommelsesteamet foretar kartlegging samt motiverer aktuelle kandidater til å være med. Her er det altså duket for gode rammer og fine opplevelser, som et positivt kulturtilbud i god folkehelseånd. Hjemmeboende i målgruppen er velkommen til å delta. Da oppfordres pårørende til å være med. Brukere og pårørende er velkommen til å kjøpe middag etter korøvelsen.

 

Nærøysund kommunes aktivitetsleder Tone Iren Nygård mottar påmeldinger og er kontaktperson for det demensvennlige koret på Rørvik.

 

 

Arbeidsgruppa for demensvennlig kor består av aktivitetsleder Tone Iren Nygård, Anne Grete Walaunet og Marit Dille fra Nærøysund demensforening, enhetsleder for Helse og mestring i Nærøysund kommune Jenny Dolmen og kulturskolerektor Brynjulf Flasnes.

Kontaktinformasjon

Tone Iren Nygård
Aktivitetsleder/samfunnskontakt
E-post
Telefon 47 64 28 45