Nye trivselsledere på plass

Nylig ble høstens Trivselsledere ved Rørvik skole kurset i ulike leker og aktiviteter som de kan ta med seg videre til skolegården.

På Rørvik skole er det trivselsledere som skal bidra til mer aktivitet og inkludering blant elevene. Nylig ble en ny gruppe trivselsledere utdannet blant elevene på, og de skal lære leker og aktiviteter videre til de andre barna i skolegården.

Trivselslederprogrammet er Skandinavias største program for aktivitet og inkludering i barne- og ungdomsskolen. For tiden er Rørvik skole den eneste skolen i Nærøysund som er med i ordningen. Rørvik skole har vært en del av programmet i mange år.

To ganger i året utdannes elever fra fjerde til sjuende klasse til trivselsledere. På kursene lærer de nye leker fra ledere i det nasjonale trivselslederprogrammet. Disse lekene lærer de videre til andre elever. På Rørvik skole er det kjøpt inn en del leker og utstyr som kan brukes i leken.

– På småskolen har vi så langt satt av ett friminutt i uka til leker under ledelse av trivselslederne. På mellomtrinnet er det flere friminutt. Det er veldig populært blant barna, forteller Nina Gansmo, som er ansvarlig for Trivselslederprogrammet på Rørvik skole. Nylig har skolen fått utdannet nye Trivselsledere – som er elever fra fjerde til sjuende klasse.

 

Video fra trivselslederkurset og aktivitet i skolegården:

 

 

Det er både populært å være trivselsleder og få være med i leken og de andre TL-aktivitetene. På småskolen er det nå utdannet 15 nye trivselsledere – alle på fjerde trinn. For å bli en trivselsleder må man være mobbefri, inkluderende og vise respekt for andre. Elevene nominerer de som de mener kan passe til oppgaven, men det er lærerne som gjør den endelige utvelgelsen på bakgrunn i kriteriene. Valget skjer for et halvår om gangen – og det er mulig å være trivselsleder i flere perioder.

Trivselslederne er synlige med oransje vester i leken. De har forskjellige oppgaver. Noen skal finne fram utstyr og forberede leken, mens andre har rollen som fiskere. Fiskerne har oppgaven med å få med andre unger inn i leken. Spesielt de som sitter alene.

– Trivselsagentene har fått spesiell opplæring i hvordan de skal få med de som ikke er med i leken. De kan snakke med dem og også tilby seg å sitte sammen med dem dersom de av ulike grunner ikke har lyst til å være med, forteller Nina Gansmo. Trivselsagentene har også jevnlige møter for å diskutere aktuelle tema og finne ut hvilke leker de skal ha – og hvilke unger som kan være med på de ulike lekene.

 

 

Målet med trivselslederprogrammet er inkludering og bygging av et godt skolemiljø. Når alle er med i leken bidrar det til vennskap på tvers av skolegården og forebygger mobbing. Samtidig bidrar det til at de som er trivselsledere får ledererfaring som de kan ha med seg videre i livet. De får være med på møter og lærer møtekultur, samt at de får igjen for innsatsen med blant annet rabatt på kino, svømmehall og en del nasjonale rabatter som de kan benytte seg av når de er andre steder. Dette får de gjennom trivselslederkortet som gir ulike fordeler.

Men først og fremst handler dette om fordeler for hele skolemiljøet.

– Vi får bare positive tilbakemeldinger på opplegget. Elevene er kjempeglade når TL-lekene kommer fram. Det er et mål om å få til flere friminutt i uka på småtrinnet. På mellomtrinnet er det flere ganger i uka, forteller Nina Gansmo. Det er dessuten en målsetning at elevene skal klare å organisere enda mer på egen hånd. Nå er det alltid en voksen leder med sammen med dem når Trivselslederne setter i gang leken.

 

Se mer fra kurset her: