Nå skal det vrimles igjen

Fra slutten av oktober og to uker inn i november skal kulturfestivalen Vrimmel igjen avholdes i Ytre Namdal. Har du eller ditt lag eller forening noe å bidra med til festivalen? Gi beskjed og bidra til at de vrimles av kunst og kultur i uke 44 og 45.

Det er Trøndelag fylkeskommune som i samarbeid med kommuner i Trøndelag som står bak Vrimmel. I den nordlige delen av Trøndelag går festivalen på omgang mellom Ytre Namdal, Midtre Namdal og Indre Namdal. I år er det igjen i Ytre Namdal og kommunene Nærøysund og Leka det skal vrimles. Det skjer i hovedsak mellom 30. oktober og 12. november.

 

Programmet for årets Vrimmel-festival er ikke klar. Derfor ønsker arrangørene innspill fra lokale aktører som ønsker å bidra til festivalen.

– I Nærøysund ønsker vi arrangementer over hele kommunen. Det skal bokstavelig talt vrimle av kulturaktiviteter denne perioden. Derfor ønsker vi å komme i kontakt med aktører som kan være med og skape kulturarrangement, sier enhetsleder for kultur i Nærøysund Stine Barstad Holm.

Det er ikke bare de som selv kan bidra med musikk, kunst eller teater som inviteres med, men også lag og foreninger som kan være med og arrangere for eksempel konserter. Det er blant annet klart at fylkesmusikerne i Trøndelag skal være med på festivalen, og deres konserter kan for eksempel holdes i et grendehus, kafeer, institusjoner en eller annen plass i kommunen.

 

Det vil bli sendt ut informasjon om Vrimmel til lag og foreninger over hele kommunen, men Stine Barstad Holm oppfordrer potensielle bidragsytere til å tenke over hva de kan bidra med allerede nå.

Vrimmel startet som et prosjekt i gamle Nord-Trøndelag i 2011. Den første festivalen gikk her i Ytre Namdal. I høst er det femte gang Vrimmel arrangeres i vårt distrikt. Sist var i 2020. Da ble det avholdt rundt 200 små og store arrangement. Det var midt i koronapandemien. Målet er derfor å få til enda flere arrangement i år. Det er klart at det blir en del arrangement på skolene i regi av Den kulturelle skolesekken. Det er også planlagt utstillinger og forfatterbesøk ved bibliotekene.

I tillegg til Vrimmel-festivalen i Ytre Namdal er det også en festival på Hitra og Frøya i den sørlige delen av Trøndelag i høst. Marte Volden fra Nærøysund er engasjert som Vrimmel-koordinator i Trøndelag.

Kontaktinformasjon

Stine Barstad Holm
Konstituert enhetsleder Kultur
E-post
Telefon 47 68 76 48