Nå kan du få ledsagerbevis på mobilen

 Nærøysund er blant de første kommunene som tar i bruk digitalt ledsagerbevis. Nå blir det lettere for deg som benytter denne tjenesten å alltid ha med beviset.

 

Du kan søke om ledsagerbevis hvis du har behov for hjelp eller følge for å kunne delta på arrangementer, aktiviteter eller offentlige transportmidler. Ledsager får gratis adgang eller rabatt på en del kultur- og fritidsarrangementer, og enkelte kollektivmidler. Fram til nå har alle ledsagerbevis vært et fysisk kort som brukerne av tjenesten har vært nødt til å ha med seg hver gang det skal brukes. Nå har KS lansert et digitalt ledsagerbevis, som gjør at du kan få det rett på mobiletelefonen.  Det gjør det mer brukervennlig. Appen kan lastes ned via ledsagerbevis.no. Du kan også se ledsagerbeviset via denne nettsiden. Foreldre og verge kan også få tilgang til ledsagerbeviset på sin telefon.

Ønsker du å søke om ledsagerbevis, ta kontakt med brukerkontoret i Nærøysund som behandler søknaden din. Brukeren av beviset bestemmer selv hvem som skal være ledsager. Det kan være foreldre, støttekontakt, assistent eller en venn.

– Det er brukerkontoret som setter opp hvem som skal ha administrasjonsrett til det digitale ledsagerbeviset forteller stabsleder i Helse og velferd Øyvind Bull. Allerede er de fire første digitale ledsagerbevisene utstedt i Nærøysund. Det er vel femti andre som allerede har fysisk ledsagerbevis i Nærøysund. Disse vil fortsatt være gjeldende, og det er fortsatt mulig å få beviset i kortformat om man ønsker det. Dersom det er noen av de som har ledsagerkort i dag og ønsker å gå over til digital løsning er det bare å kontakte brukerkontoret.

– Det eneste vi behøver da er et bilde av den som skal ha beviset, sier Øyvind Bull.

 

Fakta om ledsagerbevis

 

  • Du kan ha rett til ledsagerbevis hvis du har en funksjonsnedsettelse som ventes å vare i minst to år.
  • Ledsagerbeviset gjelder ved de stedene som har innført ledsagerordningen. Arrangører som godtar ledsagerbevis, vil ofte informere om dette på sine nettsider og ved inngangen til arrangementer. Kulturarrangører som mottar statlige tilskudd, er som hovedregel forpliktet til å tilby ledsagerbillett.
  • Ledsagerbeviset gjelder i hele landet, men tilbudet varierer fra kommune til kommune og arrangør til arrangør. Derfor må du selv sjekke om ordningen gjelder på arrangementet, aktiviteten eller transportmidlet du ønsker å bruke.
  • Ledsagerbevisordningen gjelder kun i Norge.

 

Se mer på ledsagerbevis.no