Nå kan du bygge mer uten søknad

Klikk for stort bildeNå kan du bygge mer uten å søke først, men husk å sjekke regelverket for din eiendom. 

Fra 1. mai iverksettes nytt regelverk for bygging av terrasse eller tilbygg. Dette gjør at flere kan bygge uten å søke på forhånd. Du må likevel undersøke hva som er lov å gjøre på eiendommen din før du setter i gang.

For å kunne bygge uten å søke må du:

  1. Sjekke planene og forutsetningene for eiendommen
  2. Passe på at du følger alle krav til avstander og byggegrenser
  3. Ikke bygge større enn det som er tillate på eiendommen
  4. Sjekke at det du vil bygge er unntatt søknadsplikt
  5. Melde fra til kommunen om hva du har bygd

Se nærmere informasjon på Direktoratet for byggkvalitets nettsider:

 

https://dibk.no/bygge-eller-endre/har-du-planar-om-a-byggje-terrasse-eller-tilbygg-etter-1.-mai/

 

Les om kommunale regler og lenke til veiviser her:

https://www.naroysund.kommune.no/tjenester/kart-plan-bygg-og-eiendom/byggesak/krever-ikke-soknad/