Nå gir medisindispenseren Trond beskjed når han skal ta medisinen sin

Trond Lundseng får fortsatt jevnlig besøk fra Ingunn Aar og de andre ansatte i hjemmetjenesten, men nå er det apparatet på kjøkkenet som gir ham rett medisindose til rett tid.

I sommer har hjemmetjenesten i Nærøysund tatt i bruk elektroniske medisindispensere. Trond Lundseng er en av de som nå har en medisindispenser som både gir han beskjed til rett tid når han skal ha medisinen og mater ut akkurat rett mengde medisin. Han er godt fornøyd med sin nye lille hjelper.

I juni fikk flere av hjemmetjenestens brukere i Nærøysund en ny elektronisk assistent som sikrer riktig og sikker medisinutdeling til rett tid.

– Vi har spurt brukere som vi mener er i målgruppen for bruk av slike elektroniske medisindispensere om de ville ta den i bruk, forteller sykepleier Ingunn Aar ved hjemmetjenesten, som er en av Nærøysund kommunes superbrukere på denne satsingen innen velferdsteknologi.

 

De elektroniske medisindispenserne er av merket Dignio Karrie og Pilly. Disse er enkle å bruke for både ansatte og brukere av tjenesten. De bidrar dessuten til å forenkle hverdagen for begge disse gruppene.

– For brukerne betyr dette blant annet mer frihet. De får medisinen akkurat til rett tid, noen ganger kan vi være forsinket fra andre brukere. Det trenger de ikke å tenke på nå.  Brukerne er dessuten ikke avhengig av at vi kommer flere ganger om dagen for å finne fram medisinen. Og det frigir i tillegg tid når vi er innom på besøk til andre ting. For eksempel kan vi sette oss ned og prate litt. Det setter de pris på, forteller Aar.

 

De brukerne som har fått dispenseren får færre besøk av hjemmetjenesten enn tidligere. Samtidig har de ansatte i tjenesten muligheten følge med om brukene tar medisinen sin ettersom dispenseren er koblet opp mot internett. Apparatet fungerer slik at til gitte tidspunkt gjennom dagen så mates en pose med riktige medisiner ut av dispenseren. Dersom posen ikke blir plukket opp innen en halvtime får hjemmetjenesten varsel om dette og tar kontakt med brukeren. Det er hjemmetjenestens ansatte som sørger for at dispenseren er klar til bruk, og brukerne har ikke tilgang til andre poser enn den som mates ut. Boksen er låst og hjemmetjenesten har kontroll på når innholdet skal etterfylles. Dispenserne har også en mulighet for levere ut medisiner for lengere perioder dersom brukerne skal ut på reise. Dette styres da av hjemmetjenesten når brukerne tar kontakt.

Fremtidsrettede omsorgstjenester krever en teknologiplattform som er fleksibel, trygg og gir mulighet for innovasjon. De ansatte betjener derfor all velferdsteknologi i samme app, varslene som kommer fra medisindispenseren er i samme app som trygghetsalarmene. Gjennom samarbeid med Værnes respons har Nærøysund kommune tilgang til all type velferdsteknologi, dette er med på å forenkle bruken da vi får alt av varsler i en og samme app. Helsepersonellet i hjemmetjenesten mottar og betjener alle varslene som kommer gjennom den appen.

 

– Jeg synes det går veldig greit å bruke maskina, forteller Trond Lundseng på Kolvereid som er en av elleve brukere i kommunen som har fått utplassert en elektronisk dispenser.

Fire ganger om dagen mater dispenseren ut akkurat de medisinene Trond skal ha på det gitte tidspunktet. Medisinene er ferdig pakket fra apoteket. Dermed slipper både brukerne og ansatte i hjemmetjenesten å bruke tid på å telle og pakke piller.

– Når det er tid for medisinen så gir maskina fra seg lyd, i tillegg til den blinker. Da ligger pakken med medisin åpnet og klar foran på dispenseren. På posen står det både dato, klokkeslett og hvor mange piller som er i posen, forteller Trond Lundseng. Han legger til at han teller over at det er riktig antall piller før han tar dem, for å forsikre seg om at alle er ute av posen.

– Noen kan være litt små og kan komme bort, så da er det fint at det står antallet på posen, forteller Trond

Dersom det er noe han lurer på eller om han skal bort kan han ringe direkte til hjemmetjenesten for å få hjelp til å mate ut reisemedisin.

– Alle vi som mottar telefonene er helsepersonell i kommunen, forteller Ingunn Aar.

 

Etter to måneder med utplassering av elektroniske dispensere har Nærøysund kommune hatt god erfaring med denne formen for velferdsteknologi. Det er aktuelt å sette ut enda flere dispensere. Det gjøres en vurdering i hvert tilfelle om denne løsningen er egnet for brukeren eller ikke.

Velferdsteknologi er ett av grepene man tar for å kunne gi gode helsetjenester til innbyggerne samtidig som kommunen kan holde personalkostnadene nede. Dette er viktig både av økonomiske grunner og fordi det er en utfordring å skaffe nok medarbeidere innen helse.

– Vi er opptatt av å gi personer med hjelpebehov bedre livskvalitet, økt trygghet og større mulighet til å klare seg på egenhånd, sier enhetsleder for hjemmebaserte tjenester i Nærøysund kommune Anita Hansen.

Den elektroniske medisindispenseren gir brukerne beskjed om når medisinen skal tas. Dersom den ikke plukkes opp innen 30 minutter får hjemmetjenesten beskjed om dette og tar kontakt.