Nå forsvinner gammelskolen og gammelhallen

Om noen måneder er både den gamle skolebygningen til venstre og Nærøyhallen til høyre historie. Den gamle ungdomsskolebygningen som de senere årene har vært brukt av barneskolen ble åpnet rundt 1970, mens Nærøyhallen ble åpnet i 1995. 

Denne uken startet arbeidet med å rive Nærøyhallen og den gamle ungdomsskolebygningen på Kolvereid. Før jul skal alle rester etter byggene være borte og områdene blir klar for ny bruk.

Arbeiderne fra Norsk Saneringsservice AS startet denne uken med å rive ut treverk, isolasjon og annet inventar fra Nærøyhallen. Arbeidet med å rive resten den nesten 27 år gamle hallen starter i neste uke, og om bare noen uker vil denne være historie. Det skal etableres parkeringsplass på området der hallen står som kan brukes både av ansatte på Kolvereid skole på dagtid og til brukere av Nærøysund Arena ellers.

Neste uke begynner også arbeidet med å rive det vel femti år gamle ungdomsskolebygget. Arbeidet med å rive detteGjerdene rundt Nærøyhallen er kommet opp, og arbeidet med å rive er kommet i gang.   murbygget er mye mer omfattende enn den gamle idrettshallen som i stor grad er bygget i stål. Målet er at også den gamle skolebygningen skal være borte innen jul i år.

Mye av materialet i byggene skal gjenvinnes. Blant annet kan det meste av materialene i hallen gjenbrukes. Noe av betongen fra skolebygget skal renses og brukes som fyllmasse på tomta. Dette området skal bli en del av uteområdet til Kolvereid skole.

Rivningen skjer midt i sentrum og rett ved en skole som er i bruk. Det er satt høyt fokus på sikkerhet. Det er blant annet tett dialog mellom de som skal rive og ledelsen ved Kolvereid skole. Det er også tatt hensyn til annen trafikk som passerer rett forbi rivningsområdet.

Skolebygget som er reist rundt 1970 inneholder en del asbest og andre stoffer som kan være skadelige. Det tas hensyn til dette i forbindelse med rivning og gjenbruk.

 

Inne i hallen er allerede mye ryddet ut. Nærøysund kommune har hatt hjelp av Kolvereid Idrettslag til å tømme både hallen og skolebygningen før rivingsmannskapene fra Norsk Sanneringsservice startet sitt arbeid.