MOT til å nå ut til enda flere

Knut Arne Valø, Amund Hellesø, Stine Barstad Holm og Kirsti Sandnes Fjær deltok på MOT-camp ved MOTs lokaler på Gråkallen i Trondheim sist uke. 

Nærøysund kommune er en av fem pilotkommuner som er med på MOT sitt nye program som heter «Kommunen som samfunnsbygger». Gjennom dette skal MOT ut av klasserommene og inn i hele lokalsamfunnet. Sist uke var Nærøysund representert på MOT-camp sammen med deltakere fra de andre pilotkommunene.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

«Kommunen som samfunnsbygger» baserer seg på ordtaket «It takes a village to rise a child» – det vil si at hele samfunnet må være med for å skape gode og trygge oppvekstsvilkår for barn og unge. Målet med dette programmet er at MOT-filosofien skal ut i frivillig sektor, lokalt næringsliv og samfunnet for øvrig.

 

Lang MOT-tradisjon

Nærøysund har en lang tradisjon med å være en del av MOT-samarbeidet. Alle ungdomsskoleelevene i kommunen deltar på MOT-programmet, dessuten får elever på mellomtrinnet innføring i MOT-filosofien. Nå starter arbeidet med å få MOT-tankegangen ut i hele lokalsamfunnet. Dette skal bidra til mindre utenforskap, mer inkludering og gjøre Nærøysund til en trygg og god kommune å bo og vokse opp i.

Tidligere i august ble det invitert til en samling for alle interesserte der grunntankene rundt «Kommunen som samfunnsbygger» ble presentert og deltakerne fikk med seg noen verktøy de kan bruke på veien. Også lærerne på MOT-skolene var med på en temadag om MOT.

 

På MOT-camp

Sist uke var det klart for at representanter fra Nærøysund deltok på MOT-camp ved MOTs hovedkvarter rett vedDeltakerne under MOT-campen fikk oppfølging av MOTs medarbeidere. Her følger Regine Oen Hatten og Bjørg Elin Moen med når representantene fra Nærøysund har gruppearbeid.  Gråkallen i Trondheim. Kommunalsjef for Oppvekst og familie Kirsti Sandnes Fjær, MOT-manager Knut Arne Valø, og MOT-coach Stine Barstad Holm brukte to døgn på MOT-campen sammen med representanter fra de fire andre pilotkommunene i programmet. Ordfører Amund Hellesø var også med på en av samlingene.

Gjennom gruppeoppgaver, foredrag, praktiske øvelser og fellessamlinger har deltakerne på MOT-campen fått nye verktøy for å bidra til at Nærøysund kommune skal bli en trygg og god kommune å vokse opp i.

 

Kommunen som samfunnsbygger

 

Utenforskap kan få store konsekvenser for samfunnet og verden. MOT ønsker å få lokalsamfunnets ledere og borgere til å kjenne på ansvaret og forpliktelsen alle har for å bygge en god kultur.

Mål: Felles forstått ansvarlighet for å utvikle robuste lokalsamfunn og relasjoner.

MOT forankres i kommunens planer og brukes som bevisstgjøringsplattform i verdiarbeidet

 

Bakgrunnen for programmet er å være en støtte for de kommuner som ønsker:

 • MOT-filosofien som lederfilosofi
 • MOT som bevisstgjørings- og verdiplattform
 • MOT som et virkemiddel for å styrke tverrfaglig samarbeid
 • MOT som et system i arbeidet med å være i forkant og for å forebygge problemer
 • MOT som et virkemiddel for lettere å nå kommunens mål innenfor oppvekst og helse:
  • styrke folkehelse, livsmestring og medborgerskap
  • utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle
  • bidra til at hver enkelt kan ivareta/utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap
  • stimulere til tro på egen mestring og motivasjon for læring
  • ivareta et trygt lokalsamfunn som forebygger mobbing, vold, diskriminering og trakassering

Pilotkommuner: Nærøysund, Sel, Øygarden, Snåsa og Aukra.

Skal forebygge mer

– Vi ønsker gjennom dette å bli enda bedre på forebygging. Vi skal både se, oppleve og støtte barn og unge. Det

gjelder ikke bare våre egne barn, de vi har som elever eller er trener for, men for alle barn og unge. Alle må være bevist på rollen som samfunnsbygger, sier MOT-manager Knut Arne Valø.

MOT-filosofien skal forplantes i alle deler av kommunens virksomhet. Det skal bli like vanlig å se MOT-plakat på sykehjemmet som på skolene. Næringslivet i kommunen skal også involveres, det samme gjelder den frivillige sektoren. Deltakerne fra Nærøysund var veldig fornøyd med oppholdet på MOT-campen og ser fram til å spre kunnskap om «Kommunen som samfunnsbygger» til enda flere i Nærøysund.

 

Representantene fra Nærøysund skal etter MOT-campen jobbe for å få MOT-filosofien inn i hele Nærøysund-samfunnet.