Mange muligheter i Nærøysund

Mandag 29. januar ble avgangselevene på studiespesialisering ved de videregående skolene i regionen invitert på KarriereHub på InnovArena for å blant annet høre om de fremtidige mulighetene i jobbmarkedet i Nærøysund. Som kommunens største arbeidsplass var det naturlig at Nærøysund kommune var med og presenterte noen av jobbmulighetene i kommuneorganisasjonen. 

Lærer ved Rørvik skole Tor Gunnar Venås fortalte om mulighetene for jobb på skolene i Nærøysund, som en av flere som innlegg for avgangselevene på YNVS og Val videregående skole

 

KarriereHub-en i regi av Emploi +1000-nettverket begynner å bli en fast tradisjon. Nærøysund kommune er med i nettverket sammen med blant andre InnovArena og Namdalskysten Næringsforening. Nettverkets mål er å sikre rekruttering til privat og offentlig sektor i Ytre Namdal. 

Målgruppen for KarriereHub-en er avgangselever på studiespesialiserende på Ytre Namdal videregående skole og Val videregående skole. De fleste av disse står på terskelen til å ta utdanning, og målet er å få de aller fleste av dem til å velge en karriere som gjør at de kan komme tilbake til Ytre Namdal og få jobb her etter endt studietid. 

Tre medarbeidere i Nærøysund kommune var blant de som fortalte avgangselevene om framtidig jobb i kommunesektoren. Sykepleiere og lærere er blant de yrkesgruppene det er aller mest av i Nærøysund. Kreftsykepleier Ellen Wika Haugerøy og lærer Tor Gunnar Venås fortalte om sin utdanning og sine jobber. Blant annet kunne de fortelle a både innen helse- og oppvekstsektoren er det gode muligheter for videreutdanning, med støtte fra arbeidsgiveren Nærøysund kommune.

Andrea Skive Ramstad er den første trainee-en i Nærøysund kommune. Hun jobber i HR-avdelingen og fortalte litt om trainee-ordningen og jobbmulighetene i kommuneorganisasjonen.

 

I tillegg til sykepleieren og læreren fikk også Nærøysund kommunes første trainee Andrea Skive Ramstad fortelle om traineeordningen og muligheten den byr på for nyutdannede. 

I tillegg til at representanter kommunen og en god del andre bedrifter presenterte karrieremulighetene på sine arbeidsplasser ble det også god mulighet til dialog på tvers av bordene på kantina ved InnovArena. Avgangselevene og det som kanskje er deres fremtidige kollegaer fikk snakke med hverandre om karriere og muligheter og bli litt bedre kjent. 

Klyngeleder Ragnhild Andersen fra InnovArena åpnet arrangementet med å si at Emploi +1000s første mål om 1000 nye arbeidsplasser er nådd, og nå er arbeidet med å skape de neste 1000 arbeidsplassene i gang. Elevene som var med på KarriereHub-en kan komme til å fylle en god del av disse stillingene. 

 

Klyngeleder Ragnhild Andersen ønsket elevene velkommen til KarriereHub og pekte på at de har mange muligheter til å få seg jobb i Nærøysund etter endt utdanning.