Mange baller i luften

Allerede fra første dag av Kast ballen var tredjeklassingene ved Rørvik skole i full gang med ballaktiviteter. 

De kommende ukene blir det mange oransje håndballer å se i luften i skolegården på Rørvik skole. Elevene i 1.-3. klasse er blant de mange tusen elevene som deltar på Norges Håndballforbunds kampanje «Kast ballen». Målet er at elevene skal ha det moro med ball og utfordre seg i ulike øvelser.

Mandag var første dag i den tre uker lange Kast ballen-kampanjen. Over 600 skoler over hele landet deltar på dette tiltaket som Norges Håndballforbund står bak. Rørvik skole er en av skolene som deltar og mandag fikk elevene i 1. til 3. klasse prøve seg med håndballene for første gang.

Håndballforbundet og deres sponsorer har sørget for nye håndballer til skolene. Disse er fordelt mellom klassene, samt at de er tilgjengelig i kroppsøvingstimene.

Det er laget et skreddersydd opplegg for elevenes kroppsøvingstimer i de tre ukene Kast ballen-kampanjen foregår. I tillegg er målet at elevene skal ta med seg ballene ut i friminuttene for å leke og øve med ballene der. Allerede første dag var det mange som utfordret seg selv med de nye håndballene.

 

Daglig utfordring

Hver dag får elevene en Kast ballen-utfordring. Denne skal motivere dem til å drive med ballaktivitet, samtidig som   dette skal være morsomt og inspirerende. Håndballforbundets landslagsspillere har laget videoer der de presenterer øvelsene. Disse videoene får elevene se på starten av dagen i kampanjeperioden.

Siste uke er konkurransetid for tredjeklassingene som deltar. De konkurrerer da med alle skolene som deltar om å være i mest mulig aktivitet med ball. Den skolen som er mest aktiv får en flott premie.

 

Rekruttering

For Nærøysund kommune er denne kampanjen svært positiv med tanke på at det nå står to nye idrettshaller klare i kommunen. Kast ballen kan forhåpentligvis gjøre at flere får opp øynene for håndballsporten og kan fylle håndballbanene i de nye hallene våre i mange år framover. Dette er dermed et viktig rekrutteringsverktøy, samtidig som det skaper litt lek og moro i skoletiden.

 

Elevene i første til tredje klasse ved Rørvik skole har fått oransje håndballer, godt tilpasset deres alder og aktivitet fra håndballforbundet og deres sponsorer.