Kult med kulturskole

Lærerne ved Nærøysund kulturskole er godt i gang med et variert skoleår med rekordmange elever. 

Kulturskolen i Nærøysund gir i år et tilbud til mer enn 300 elever. Det er en markant økning fra forrige skoleår. Kulturskolen gir et allsidig tilbud rundt om i hele kommunen.

Lærere og elever i Nærøysund kulturskole er i full gang med høstsemesteret. Kulturskolen har som mål å gi et godt desentralisert ved alle grunnskolene i kommunen. Det gir mulighet til å få opplæring nært der du bor.

Nærøysund kulturskole har opplevd en markant økning i antallet elever i år. Skolen har dette skoleåret 303 elever fordelt på totalt 376 elevplasser, ettersom noen av elevene deltar på flere fagtilbud.

– Vi har flerfagsrabatt og søskenmoderasjon, og det er mulig å få dekket kostnadene gjennom Fritidskortet. Den yngste eleven er 3 år og den eldste er 46 år. Kulturskolen skal være for alle, og selv om kjernegruppen er barn og ungdom opp til 19 år så ønsker vi å legge til rette for kultur for alle. Da må vi også ha et større mangfold i utvalg av tilbud, forklarer kulturskolerektor Brynjulf Flasnes.

 

Variert tilbud

Kulturskolen er mye mer enn bare instrumentopplæring. Nærøysund kulturskole satser på et bredt tilbud. Kulturskolen har blant annet fra i høst ansatt en danselærer i full stilling. Dette har gitt et meget populært tilbud med 117 elever.

– Vi har også fått henvendelser fra voksne som ønsker kort-kurs i dans, og vi vet at det er mange voksne som får rykninger i foten når de ser programmet «Skal vi danse», smiler Flasnes

Andre nye fag er Matkunst, samt Lyd, lys og sceneteknikk for ungdomsskoleelever, ungdomsteater og teaterleik.

– Disse tilbudene er så ferske og ukjente at vi har flere ledige plasser her. De som kjenner at dette er noe de vil være med på kan søke via kommunens hjemmeside, sier kulturskolerektoren.

 

Høstforestilling 24. oktober

Kulturskolen er i utvikling også på andre måter. I tillegg til styrking på lærersiden vil også elvenes påvirkning av tilbudet i kulturskolen endres.

 – Vi tenker å bli bedre på elevmedvirkning og la barn og unge være med å påvirke kulturskolens nåtid og framtid. Derfor vil vi etablere et elevråd, slik også ordinære skoler har, forteller Brynjulf Flasnes.

Allerede har kulturskolen gitt lyd fra seg i høst. Blant annet på kommunens introdag for nyansatte, og det er også kommet forespørsel om deltakelse på Sopinfestival og Lys Våken i kirka. Det er viktig for skolen at elevene får vise fram noe av det de jobber med.

– Kulturskolen skal i november ha minikonsert for nybegynnere, men før det gleder vi oss til en stor høstforestilling i Rørvik kirke søndag 24.oktober. Dette er FN-dagen og samtidig TV-aksjonen, som overskuddet fra vår musikalske dugnad går til, avslutter rektor Brynjulf Flasnes.

 

Les mer om kulturskolen her