Konstituert brannsjef

Kjell Gravseth er konstituert som brannsjef i Nærøysund kommune inntil videre. 

Gravseth vil fungere i stillingen fram til ny brannsjef er på plass.