Kommunedirektørens framlegging av budsjettforslag

Kommunedirektør Hege Sørlie har 16. november lagt fram sitt forslag til kommunebudsjett for 2021 samt økonomiplan for 2021-2024. 

Se presentasjon av budsjettet her, og les det framlagte budsjettet.

 

Dokumentene finner du her:

 

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2021 - 2024 (PDF, 2 MB)

Investeringsbudsjett 2021 (PDF, 263 kB)

Driftsbudsjett 2021 (PDF, 886 kB)

 

Kommunedirektørens powerpointpresentasjon finner du her:

 

Budsjett og økonomiplan 2021 (PPTX, 12 MB)