Kommunedirektøren har i dag ansatt ny kommunalsjef/NAV-leder

Terje Skomsvold ønskes velkommen som ny NAV-leder//kommunalsjef samhandling i Nærøysund av kommunedirektør Karl-Anton Swensen. Skomsvold blir nå en del av kommunedirektørens ledelse.

Terje Skomsvold er i dag ansatt som Leder NAV Nærøysund/ Kommunalsjef samhandling. Skomsvold tiltrer stillingen den 1. juni 2023.

Kommunedirektøren har endret organisering og «løftet» NAV leder/kommunalsjef samhandling opp til kommunalsjefnivå.  Stillingen vil dermed inngå i kommunedirektørens ledergruppe.

Kommunedirektøren og direktør for NAV-Trøndelag ble raskt enige om at det nå var hensiktsmessig å ansette kommunal NAV-Leder for Nærøysund. Denne har  tidligere vært statlig. Målet med denne ansettelsen er å øke samhandlingen mellom NAV Trøndelag (stat) og Nærøysund kommune, herunder optimalisere og utvikle partnerskapet mellom kommunen og stat. Nærøysund kommune har klare målsetninger i samfunnsplanen om å fremme det gode liv i Nærøysund, noe som fordrer sterk samhandling mellom kommunestyret, kommuneorganisasjonen, NAV Trøndelag, næringsliv og innbygger. Ved å forene våre krefter sterkere vil vi på en mer dedikert måte kunne følge opp enkeltmennesker, organisasjoner og kjente utfordringer tverrfaglig.

 

Kommunedirektøren er svært tilfreds med ansettelsen, og er overbevist om at Terje Skomsvold, med sin varierte erfaring og kvalifikasjoner, er rett person til jobben.   

 

Terje Skomsvold ønskes velkommen til Nærøysund kommune som NAV-leder/ Kommunalsjef samhandling.

 

Kommunedirektøren