Kommunalsjef for helse og velferd fratrer

Marit Pedersen fratrer rollen/funksjonen som kommunalsjef Helse og velferd fra og med 23. mai 2023. Bakgrunnen er at hun ønsker at en annen person skal komme inn og kaste nytt lys på de krevende utfordringene som er innenfor kommunalområdet.

Marit Pedersen vil få andre arbeidsoppgaver i Nærøysund kommune. Kommunedirektøren ønsker å takke Marit Pedersen for sin innsats som helse- og velferdssjef over mange år i Nærøy, og de siste årene som kommunalsjef Helse- og velferd i Nærøysund kommune.

Kommunedirektøren har konstituert Ivar Kvalø som kommunalsjef Helse og velferd fra og med 23. mai 2023.

Kommunalsjefstillingen vil bli utlyst før sommerferien.

Kommunedirektøren