Kanonbra for arbeidsmiljøet

Rørvik skole stiller med to lag i kanonballserien i Nærøysund, og det har blitt et viktig bidrag til et bedre arbeidsmiljø på skolen.

Denne høsten har det startet en kanonballserie i regi av Bedriftsidretten i Midt-Norge i Nærøysund. Blant de 16-lagene som stilte med lag er det mange fra ulike deler av kommuneorganisasjonen. Rørvik skole stiller med to lag i serien, og engasjementet rundt kanonballspillet på onsdagskveldene har også betydning for arbeidsmiljøet blant de ansatte på skolen.

– Det har blitt et stort engasjement rundt kanonballen. Vi har en travel, og til dels utfordrende hverdag på skolen. Men her får vi være sammen på en annen måte, og det er veldig positivt, sier inspektør ved Rørvik skole Barbro Langøien Gravseth, som er en av de mange ansatte ved Rørvik skole som er aktiv i kanonballserien som startet opp i SinkabergHansen Arena i høst. 

Miljøarbeider Ahmad Moussa er en av de som er med på Rørvik skoles kanonballag.

Det var bedriftsidrettslaget til Nærøysund kommune som tok initiativ til kanonballserien, som organiseres av Bedriftsidretten i Midt-Norge. Totalt 16 lag er påmeldt. Over halvparten av disse er fra ulike deler av kommuneorganisasjonen. De øvrige er fra lokalt næringsliv. Rørvik skole er den eneste kommunale enheten som stiller med to lag i serien.

– Det var litt tilfeldig at vi ble med. Det ble stilt spørsmål om vi skulle stille lag. Og med en gang var det 27 personer som meldte seg. Så da stilte vi med to lag, forteller Barbro.

Det er kamper i SinkabergHansen Arena på Rørvik hver onsdag. Da er det rundt 15 av de ansatte fra Rørvik skole samlet hver gang for å kjempe mot de andre lagene.

– Vi deler inn lagene etter hvem som er med hver gang. Og så er vi heiagjeng for hverandre under kampene, forteller Barbro Langøien Gravseth.  Laget har egne drakter, med navn og nummer – sponset av Anleggsservice AS.

Både kampene og treningene er viktige sosiale møteplasser utenfor arbeidsplassen.

I tillegg til kampene på onsdagene har lagene fra Rørvik skole også kanonballtreninger hver mandag. Også der er det godt oppmøte og det har blitt en sosial møteplass for kollegene på Rørvik skole.

Ann Silje Arntsen var den som tok initiativ til å få med kollegene på kanonballturneringen. Hun synes det har blitt vellykket og et veldig artig tiltak.

Kanonballserien vil foregå fram mot slutten av januar.

Totalt ti lag tilknyttet Nærøysund kommunes bedriftsidrettslag er med i kanonballserien. Laget Team Support består i hovedsak av ansatte fra kommunedirektørens stab.