Kandidatfordeling kommunevalg 2023

Opptellingen og fordeling av kandidater for kommunevalget i Nærøysund er klart. Under kan du se hvem som er valgt inn i kommunestyret for perioden 2023-2025. 

** Ved kandidatens navn betyr fast plass i kommunestyret

* Ved kandidatens navn betyr vararepresentant.

 

For full oversikt over valget i Nærøysund se valgresultat.no