Jubilanten sørget for flere flotte gaver

Bente Moe Forås, Else Ramfjord, Margit Solem og de øvrige medlemmene i Rørvik sanitetsforening har bidratt til at gaver for tilsammen 100 000 kroner har blitt gitt til Soltoppen og Rørvik sykestue. Det er en gave avdelingslederne Barbro Langøien Gravseth og Lill Ingunn Andersen og enhetsleder Tove Severeide setter stor pris på.  

Da Rørvik sanitetsforening fylte 100 år i fjor høst ble det bestemt at 100 000 kroner fra foreningen skulle gis til formål på Rørvik sykestue og Soltoppen omsorgsboliger. Nå er disse pengene blitt til nytt piano på Soltoppen, fem oksygenmaskiner, sju avlastningsmadrasser samt at de har blitt brukt til hygge og kos for beboerne.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Rørvik sanitetsforening har alltid hatt et nært forhold til Rørvik sykestue. Det var sanitetsforeningen som startet opp sykestua i 1939 og drev den helt fram til kommunen overtok i 1993. I alle årene etter har også samarbeidet vært tett og sanitetsforeningen har bidratt til mange gaver både til Rørvik sykestue, helsestasjonen og andre områder innen helsevesenet i kommunen.

I 2020 fylte Rørvik Sanitetsforening 100 år, og i forbindelse med jubileet i september ble det bestemt at 100 000 kroner skulle gå til tiltak på Rørvik sykestue og Soltoppen omsorgsboliger. Nå her pengene fordelt og det utstyret som skulle kjøpes inn har kommet på plass.

 

Til nytte og trivsel

De 100 000 kronene har gått til både medisinsk utstyr og til tiltak som øker trivselen blant beboerne på Soltoppen og sykestua.

Det er blant annet kjøpt inn fem oksygenmaskiner, som er et viktig tiltak innen helsevesenet. Det er også kjøpt inn sju avlastingsmadrasser. Disse er viktige for å unngå liggesår hos brukerne, hovedsakelig på sykestua. Oksygenmaskinene kan etter behov brukes både på sykestua og Soltoppen ettersom de ligger under samme tak og maskinene kan lett flyttes mellom.

Når det kommer til trivselstiltak er det kjøpt inn et nytt piano som er plassert på samlingsstua ved omsorgsboligeneGaven fra damene i Rørvik sanitetsforening har blant annet gitt fem oksygenmaskiner, slik den på bildet og et piano til Soltoppen, samt sju avlastningsmadrasser og ulike trivselstiltak.  Soltoppen. Det er også satt av en pott som skal brukes til ulike trivsel og hygge-tiltak for beboerne.

– Vi er veldig takknemlig for gavene fra Sanitetsforeningen, både det vi har fått denne gang og det vi har fått tidligere, sier enhetsleder for heldøgns omsorg i Nærøysund kommune Tove Svereide. Det betyr mye for kommunen at frivillige lag og foreninger bidrar til å heve standarden på helsevesenet i kommunen, samt at de bidrar til en hyggeligere hverdag for brukerne gjennom slike gaver.

 

Vil ha med flere

100-åringen Rørvik sanitetsforening har i dag 75 medlemmer, 21 av disse er aktive. De samler inn midler på ulike måter, blant annet gjennom medlemsmøter, lotteri og sin årlige julemesse. De er en av åtte sanitetsforeninger i Nærøysund. Bente Moe-Forås i Rørvik sanitetsforening sier at de gjerne vil ha med enda flere medlemmer. Dersom det er noen som ønsker å bidra og være med i sanitetsforeningen er det bare å ta kontakt. Flere medlemmer fører til flere gode tiltak for lokalsamfunnet støttet av sanitetsforeningene.