Interessant fagdag om sosial kontroll

Rundt femti fagpersoner fra mange ulike enheter deltok tirsdag 7. mai på en fagdag om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Det ble en interessant dag hvor Eva Oddrun Jakobsen fra IMDi ga deltakerne god innsikt i hvordan dette påvirker en del familier.

Eva Oddrun Jakobsen (til venstre) fra Kompetanseteamet til IMDi informerte om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Liv Margrethe Johnsen fra MAKS SKODD i Nærøysund hadde tatt initiativ til fagdagen, hvor også Rita Nordheim fra MAKS Nærøysund hadde et innlegg om bruk av tolk i offentlig sektor.

 

 

Det var prosjektleder for MAKS SKODD, Liv Margrethe Johnsen som hadde tatt initiativ til fagdagen. MAKS SKODD er et prosjekt i regi av Nav Nærøysund som er rettet mot flyktningefamilier i Nærøysund for å hjelpe dem å mestre hverdagen i Norge på en god måte. Hun har opplevd at det er nødvendig at flere som jobber med tjenester rettet mot blant annet innvandrere har behov for å få bedre kunnskap om ulike former for negativ sosial kontroll innad i familier – både kjernefamilier og i storfamiler.

På fagdagen i Nærøysund kulturhus var mange ulike faggrupper representert. MAKS – Mangfolds og kvalifiseringssenteret i Nærøysund, NAV, helsestasjonen, Mestringsenheten innen Rus- og psykisk helse, brukerkontoret, skolene, politiet og Ytre Namdal vekst var blant de de som var med.

 

Hovedinnleder var Eva Oddrun Jakobsen. Hun har jobbet mye med dette temaet og tok opp emner som «Hva er negativ sosial kontroll?» og «Hva er æresrelatert vold?». Jakobsen har bakgrunn fra politiet og jobber nå ved kompetansesenteret i IMDi.

Det var gode tilbakemeldinger på opplegget for de som deltok, og mange fikk ny og nyttig informasjon om temaet.

Liv Margrethe Johnsen sier at det er en utfordring tilknyttet dette temaet også lokalt.

– Tidligere var dette noe man opplevde i store byer. Nå er det et problem over hele landet, sier Liv Margrethe Johnsen, som er glad for at mange ulike etater stilte med representanter på fagdagen, som det var gratis å delta på.

Det at flere yrkesgrupper får bedre kunnskap og felles forståelse om at dette er det viktig å ha kunnskap om er avgjørende for at man kan få hjulpet de som blir utsatt for negativ sosial kontroll og eventuell æresrelatert vold.

 

Samlingen ble avsluttet med en sekvens om bruk av tolk i offentlige tjenester og tolkeloven. Dette er kunnskap som også er nyttig for ulike etater som er kontakt med innvandrere. Fagleder ved MAKS Nærøysund Rita Nordheim informerte om dette.