Ingen båtskyss i helga - håp om veiåpning neste uke

I likhet med i forrige helg så blir det ikke satt opp båtskyss til og fra Sør-Eitran lørdag og søndag. Ruta går som den har gjort fra mandag. Veieier Trøndelag fylkeskommune håper at veien kan åpnes igjen i løpet av neste uke. 

Ettersom båtskyssen som er satt opp i utgangspunktet er skoleskyss så blir det ingen offentlig båttransport i helga. Siste båt på fredag er i forbindelse med skoleskyss. Det blir båt igjen på mandag. 

Veieier Trøndelag fylkeskommune opplyser fredag at oppryddingen etter raset går bra og at det kjøres unna mye masser. Dersom framdriften går som planlagt vil de være ferdig med dette arbeidet på tirsdag. Da skal selve veien undersøkes med grunnboringer. Dersom disse grunnboringene viser gode resultater så kan veien åpnes tirsdag ettermiddag eller på onsdag. Det kan derimot ikke loves eksakt tidspunkt ettersom det kan være skader i veien som ennå ikke er oppdaget og som trenger utbedring før veien åpnes for ferdsel.