Hvordan forholde seg ved mistenkt smitte av coronavirus?

Kommunelegen informerer om hvordan en bør forholde seg ved mistanke om smitte av coronaviruset. Dette baseres på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Det regnes med at smitte med coronavirus  2019-nCoV vil nå Norge etter hvert. De fleste infeksjoner forløper mild og trenger ingen behandling. Alvorlige forløp og dødsfall har forekommet spesielt hos eldre og fra før svekkede personer.

For tiden er sesonginfluensa i omløp og for å redusere generell sykdomsbyrde og opprettholde kapasitet i helsetjenesten har Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet gitt ut rådene nedenfor.

Hvis du tror at du er smittet av coronavirus ber vi deg om å ta kontakt på TELEFON med legekontor (eller legevakt 116117 hvis tilstanden er så alvorlig at det ikke kan vente til neste dag). Det vil stilles noen spørsmål med tanke på hastegrad og nødvendig undersøkelse og prøvetaking.

Det skal ikke brukes offentlig transport eller drosje og man skal ikke bare møte opp eller sitte i venterommet på legekontoret.

Det kan leses mer om dette på nettsiden til folkehelseinstituttet www.fhi.no

 Definisjon av et mistenkt tilfelle coronavirus

Pasienter med akutt luftveisinfeksjon (minst ett av følgende: hoste, sår hals, kortpustthet) som i løpet av de siste 14 dagene før symptomdebut, oppfyller minst ett av følgende kriterier:

  • Har vært i nær kontakt med et bekreftet tilfelle av 2019-nCoV-infeksjon
  • Har vært i Hubei-provinsen (inkl. Wuhan by) i Kina
  • Har pleiet/behandlet en pasient, eller håndtert prøvemateriale fra eller på annen måte hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med 2019-nCoV-infeksjon, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr

Definisjon av et bekreftet tilfelle

Pasient med laboratoriebekreftet 2019-nCoV-infeksjon, uavhengig av klinikk 

Definisjon av nærkontakter

Med nærkontakter menes personer som i løpet av de siste 14 dagene: 

  • Har pleiet/behandlet en pasient, eller håndtert prøvemateriale fra eller på annen måte har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med 2019-nCoV, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr
  • Har oppholdt seg i nærheten av (under 1 meter), ansikt til ansikt, en person som er bekreftet syk med 2019-nCoV
  • Har sittet i nærheten av (to seterader) en person som er bekreftet syk med 2019-nCoV på fly, se Kontaktoppsporing ved flyreise
  • Bodd i samme husstand som, eller besøkt, en 2019-nCoV-pasient 

Med «andre kontakter» menes personer som i løpet av de siste 14 dagene kan ha blitt eksponert:

  • Har vært i nærheten av en person som er bekreftet syk med 2019-nCoV, uten å ha hatt nærkontakt
  • Har vært i et område med pågående spredning av 2019-nCoV 

Informasjon og råd vil bli justert og oppdatert ettersom utbruddet utvikler seg og vi får mer kunnskap om infeksjonen.

ENKLE, MEN VIKTIGE ANBEFALTE SMITTEVERNTILTAK:

- Bruk ren papirlommetørkle foran munn og nese når du hoster eller nyser og kast dette etterpå. Vask hendene.

- Bruk albuekroken når du hoster eller nyser hvis du ikke har papirlommetørkle

- Vask hendene ofte og grundig særlig når du har vært ute og blant folk

- Hånddesinfeksjon med alkoholholdig middel er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig for eksempel på reise

 

 

Nærøysund, 03.02.2020 ved kommuneoverlegen