Har gjort en stor innsats etter Ingunns herjinger

Det siste døgnets værsituasjon har medført en del arbeid for ansatte i Nærøysund kommune. Torsdag ettermiddag begynner det meste likevel å komme tilbake til vanlig drift. 

Både natt til torsdag samt det meste av torsdagen har ansatte innen både brannvesenet og Enhet drift og infrastruktur jobbet med å rydde opp og få oversikt over skadene som ekstremværet Ingunn medførte. 

Brannmannskaper fra brannstasjonene på både Kolvereid og Rørvik, samt på Austafjord var ute natt til torsdag og bisto på ulike områder. Totalt var det godt over 20 meldinger som brannvesenet var involvert i. Det har dreid seg om forskjellige oppdrag i ulike deler av kommunen hvor det mest omfattende var i forbindelse med at taket på et rekkehus i Rørvik ble revet av.

Medarbeiderne innen drift og infrastruktur har også hatt mange oppdrag. Mannskaper var ute på natten blant annet for å følge med teknisk infrastruktur ved vannverket og kommunale bygg samt sikret annet løst utstyr som ble tatt av vinden. 

Etter at de verste vindkastene har gitt seg har de jobbet med opprydding av blant annet trær som har falt over kommunale veier. En del veier har vært stengt som følge av dette, men torsdag ettermiddag er alle åpne igjen. 

Det er avdekket noen skader på kommunale bygg som følge av uværet. Dette skal følges opp den kommende tiden. Ingen av skadene er så store at de går utover normal drift. Alle kommunale skoler er sikret og kan benyttes som normalt fra fredag. 

Idrettshallene på Rørvik og Kolvereid som ble stengt som følge av farene for strømbrudd ble åpnet igjen til vanlig drift torsdag ettermiddag. Dette medfører blant annet at det blir folkebading som normalt torsdag kveld. 

– Det har blitt gjort en hederlig innsats fra våre ansatte gjennom både natten og dagen. Deres innsats har bidratt til å redusere skadeomfanget, sier kommunalsjef Teknisk Håvard Hernes om innsatsen hans medarbeidere har lagt ned det hektiske stormdøgnet. 

 

Enhet for drift og infrastruktur har hatt en del oppdrag i forbindelse med uværet Ingunn. Her er restene etter et tre som lå over veien ved parken i Rørvik. Dette er et av mange trefall som det er ryddet i.