Har avdekket høyere grenseverdier av radon enn tillatt ved Rørvik skole

Det er satt i gang strakstiltak ved skolebygget, og radonverdiene er nå under anbefalt grenseverdi

I forbindelse med Nærøysund kommunes tilsyn med miljørettet helsevern er det avdekket for høye grenseverdier av radon ved «Storskolen» - bygget for elever på 5.-10. klasse på Rørvik skole. Tiltak er gjennomført og radonverdiene ved skolen kom raskt tilbake under anbefalt grenseverdi.

Nærøysund kommune gjennomfører for tiden tilsyn med miljørettet helsevern, som blant annet innebærer måling av inneklima og radonverdier. I den forbindelse ble det målt for høye radonverdier ved ett av byggene på Rørvik skole. Dette gjelder bygget for 5.-10. klasse. Det er ikke avdekket radonverdier over grenseverdiene i de øvrige byggene ved skolen.

De høye radonverdiene ble oppdaget allerede de første dagene i måleperioden. Det ble da umiddelbart iverksatt tiltak. Tiltakene bidro raskt til ønsket effekt og vi har i etterkant gjennomført flere målinger som nå viser radonverdier under godkjent grenseverdi.

Radon er en gass som dannes naturlig i grunnen og som kan sive opp gjennom sprekker og utettheter mellom byggegrunnen og bygningen. Radon forekommer i alle slags bygninger og det er i dag krav om tiltak som skal hindre for store mengder inn i bygg. Den aktuelle skolen på Rørvik ble bygd før disse kravene ble innført.

Det er totaleksponering over lang tid – som oftest mange år – som gjør radon helseskadelig. Langvarig av eksponering, kan gi en litt økt fare for lungekreft. Det er ikke avdekket at eksponering av radongass kan relateres til andre sykdommer eller krefttyper.

Risikoen avhenger av totaleksponering både på skole, barnehage, arbeid, fritid og hjemme. I tillegg om innemiljøet er fylt med større mengder støvpartikler for eksempel tobakksrøyk innendørs. Risikoen ved radoneksponering regnes som vesentlig høyere for røykere enn ikke-røykere.

Nærøysund kommune ved avdeling Byggdrift, jobber nå med å gjennomføre permanente utbedringer for å holde radonnivået nede ved skolebygget.