Hallvar Rørdal blir rektor ved Rørvik skole

Hallvar Rørdal er tilsatt som rektor på Rørvik skole. Han vil tiltre stillingen 1. august 2024.

Hallvar har siden 2019 vært rektor på Austafjord skole, men har tidligere også hatt stilling på Rørvik skole, både som inspektør og konstituert rektor.

Arbeidet med å rekruttere ny rektor til Austafjord skole vil starte umiddelbart.