God dialog om hjemløse katter

Klikk for stort bildeRådgiver Dag Roar Opdal i Nærøysund kommune har hatt god dialog med Bryggekattenes veterinær Ingrid Margrethe Hagerup om utfordringen med eierløsekatter i Rørvik. Bryggekattene gjør et viktig arbeid for å på sikt begrense antallet løskatter.  

Det er en utfordring med mange eierløse katter i Rørvik sentrum. Nærøysund kommune har hatt en god dialog med foreningen Bryggekattene den siste tidene ved veterinær Ingrid Margrethe Hagerup om en god og effektiv forvaltning av løskattproblemet for på sikt å få kontroll med bestanden. Det skal gjøres på en ryddig og human måte.

Antallet eierløse katter har vært stort i Rørvik sentrum i mange år, og det er tidligere gjort grep fra Vikna kommune for å få ned bestanden. Den siste tiden har foreningen Bryggekattene tatt privat initiativ til å begrense veksten i bestanden for på sikt få den redusert.

– Vi samler inn kattene og undersøker dem. Friske katter blir sterilisert eller kastrert, vaksinert og medisinert. I tillegg blir de merket med chip. Katter som det er mulig å omplassere gjør vi det med, sier veterinær Ingrid Margrethe Hagerup som er tilknyttet Bryggekattene. Hun legger til at de også tester om kattene er drektige. Er de det så blir de tatt med til et hus foreningen har tilgjengelig fram til fødselen. Kattemoren får ta vare på kattungene til de er gamle nok for omplassering. Deretter blir moren sterilisert og satt ut igjen. Kattungene får nye hjem.

– Det er ikke alle katter som kan omplasseres, rett og slett for de er for ville, men kattunger går helt fint, sier Hagerup

 

Utfordring for mennesker og dyr

Løskattene er en utfordring både for seg selv, for familiekattene i Rørvik og annet dyreliv samt for mennesker. Dyrevelferden er ikke bra for de eierløse kattene. De jakter stadig mat og det går utover blant annet fuglelivet i Rørvik. For øvrig går de mye sultne. Det er også en del tilfeller av alvorlige kattesykdommer som FeLv og FIV blant løskattene i Rørvik. Disse sykdommene svekker kattenes immunforsvar og påfører dyrene store lidelser. Utbredt sykdom hos løskattene kan lett smitte over til huskatter. Løskatter som får påvist alvorlige sykdommer blir avlivet av Bryggekattenes veterinær.

– Men jeg avliver ikke friske dyr. Arbeidet vil derimot redusere antallet løskatter over tid, sier Ingrid Margrethe Hagerup.

Mange løskatter kan også gå utover hygienen og helsen for mennesker. Sist det ble gjort omfattende tiltak fra kommunen var i 2010. Den gang ble det aksjonert med konkret pålegg fra smittevernlegen som tok grep i forbindelse med mange katter ved det som den gang var Rørvik barnehage.

 

Har forskrifter

Nærøysund kommune har ingen planer om å gjøre egne tiltak for å redusere kattebestanden på nåværende tidspunkt.

– Initiativet og arbeidet til Bryggekattene er veldig bra. Vi ønsker en human løsning på utfordringen, sier rådgiver i Nærøysund kommune Dag Roar Opdal. Han viser til at i forbindelse med saken i 2010 ble det utarbeidet retningslinjer om dyrehold i tettbygde strøk. Denne viser blant annet til at alle hunder og katter skal være ID-merket. Det heter også at dyrehold ikke må medføre sjenerende lukt, støy eller forurensning for omgivelsene og at antallet dyr ikke må overskride det som er forsvarlig. Retningslinjene fra 2010 gjelder fram til Nærøysund kommune har vedtatt nye.

Opdal peker på at privatpersoner som tar til seg løskatter har et ansvar for å følge opp disse. Kattene vil søke dit de vet de kan få mat. Det er ikke ulovlig å gi kattene mat, men sørg for at dyrene blir sterilisert, medisinert og sjekket for sykdommer så fort som mulig. Tar du til deg eierløse katter da må du også regne kattene som ditt ansvar i framtiden.

– Det er for øvrig viktig at alle katteiere er sitt ansvar bevist og tar vare på katten sin slik at ikke den eller dens etterkommere blir forvillet. Da blir arbeidet til Bryggekattene bortkastet, sier Dag Roar Opdal.

 

Støtt arbeidet

Arbeidet til Bryggekattene er viktig, men det er også kostbart. Veterinæren har kjøpt inn store mengder medisiner, testutstyr og lignende. Det er satt i gang en spleis for å dekke kostnadene. De som ønsker å støtte arbeidet kan gjøre det til deres kontonummer som er 4448 17 78384 eller Vipps til 529515.

Se Bryggekattenes facebookside her:

https://www.facebook.com/groups/1480219675623708/

 

Se kommunale retningslinjer for dyrehold i tettbebygde strøk vedlagt:

Retningslinjer for dyrehold i tettbygde strøk i Vikna kommune (DOCX, 27 kB)

Informasjon om hold av katter (DOCX, 26 kB)