Gapahuken ved Svahyllvegen offisielt åpnet

Klikk for stort bildeOrdfører Amund Hellesø, konservator Kristin Kjønsø og barn fra Steinalderskogen barnehage sto for åpningen av den nye gapahuken Svahyllvegen er en gammel ferdselsåre mellom Ryem og Rørvik som de senere årene har fått en renessanse som tursti. Nå har den første fysiske møteplassen – en gapahuk – kommet på plass omtrent midt i traseen. Torsdag 10. september var det offisiell åpning av ordføreren og noen av de som kommer til å bruke gapahuken mest.

Arbeidet med å restaurere og gjenåpne Svahyllvegen tok til i 2014 og nå er dette blitt en populær tursti fra Rørvik og over mot Ryum. Veien stammer fra førhistorisk tid og ble opparbeidet til kjørbar vei for hest og vogn etter at postkontoret på Rørvik ble opprettet på 1860-tallet. Senere har veien forfalt, og deler av den ble også sprengt av tyske tropper under andre verdenskrig.

 

Nytt liv

I 2014 ble Den gamle Svalyllveien vel opprettet og de har hatt ansvaret for å få restaurert veien og bringe den framKlikk for stort bildeDet er god utsikt over Ryem fra gapahuken.   igjen. En arbeidgruppe bestående av arkeolog og konservator ved Kystmuseet Kristin Kjønsø, Anne Mette Haugan fra kommunen, Lasse Wangsfjord fra sørsiden utmarkslag samt grunneierne Oddvar Olsen Ryum  og Linda Olsen Ryum har stått i spissen for å gjenskape Svahyllvegen. Dette er gjort med blant annet støtte fra friluftslivsmidler og støtte fra Trøndelag fylkeskommune. I tillegg har andre bidragsytere bidratt på ulike måter.

 

Første del ferdig

Den første delen av veien er nå ferdig og med det også den første fysiske møteplassen, som er en gapahuk plassert omtrent midt i løypa. Gapahuken er bygd av tømrerelever ved Ytre Namdal videregående skole og er plassert slik at det er god utsikt utover Ryem-grenda. Målet er å skape flere slike møteplasser langs turveien. Det er mange historiske stoppesteder langs veien, fra helt tilbake til jernalderen og opp mot siste verdenskrig. Dette skal gjenskapes blant annet gjennom skilt, tekniske installasjoner og med andre virkemidler. Dette skal komme på plass i løpet av årene som kommer.

 

Offisiell åpning

Gapahuken ble åpnet av ordfører Amund Hellesø. På grunn av koronasituasjonen ble det ikke invitert til et stort offentlig arrangement, men noen av de som allerede har brukt gapahuken en del, og som kommer til å bruke den en god del framover var til stede. Det var barn fra Steinalderskogen barnehage. De har tilhold noen hundre meter fra gapahuken og for dem har Svahyllvegen og den nye møteplassen blitt et yndet turmål.

Foruten barnehagene så er det ønskelig at flest mulig bruker turstien og gapahuken til turer og rekreasjon og etter hvert også for å oppdage de kulturhistoriske minnene som finnes langs vegen.

 

Klikk for stort bildeBarna i Steinalderskogen hadde laget en naturvev som ble hengt opp som dekorasjon på gapahuken. De har allerede vært mange ganger ved den nye møteplassen etter at den ble ferdigstilt i sommer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se video fra åpningen av gapahuken under: